Nawigacja

Metodyka zabezpieczeń współczesnych układów pamięci wewnętrznych i masowych

Metodyka zabezpieczeń współczesnych ukladów pamięci wewnętrznych i masowych

Autor : Praca zbiorowa
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Proponowany zakres prac:

Praca powinna obejmować identyfikację stosowanych metod zabezpieczeń układów pamięci wewnętrznych (układy scalone) i masowych (dyski), rodzaje i charakter zabezpieczeń, ryzyka (utrata danych, zamierzona lub niezamierzona zmiana danych, zabezpieczenie przed nadpisaniem, inne) w odniesieniu do stosowanych technologii pamięci (EEPROM, FLASH, SSD, HDD, inne) ze wskazaniem mocnych i słabych stron poszczególnych metod zabezpieczeń. Praca powinna odnosić się także do kierunków prowadzonych prac badawczych w dziedzinie technologii pamięci i zabezpieczeń danych.

 

Rodzaj: praca mgr, dr

Podobszar: Bezpieczeństwo cyfrowe laboratoriów metrologicznych

Temat główny: Hardware - zasady bezpiecznej konfiguracji

Osoba do kontaktu ze strony GUM:

Andrzej Szulc
Zakład Metrologii Interdyscyplinarnej
andrzej.szulc@gum.gov.pl

do góry