Nawigacja

Konfiguracje referencyjne systemów operacyjnych dla zastosowań metrologicznych dla Windows, Linux i rozwiązań mobilnych

Konfiguracje referencyjne systemów operacyjnych dla zastosowań metrologicznych dla Windows, Linux i rozwiązań mobilnych

Autor : Praca zbiorowa
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Proponowany zakres prac:

Identyfikacja i analiza norm metrologicznych i komercyjnych, zapewniających bezpieczeństwo oprogramowania, przechowywania i transmisji danych w przyrządach pomiarowych. Opracowanie wytycznych i przykładów bezpiecznych konfiguracji przyrządów pomiarowych dla systemów Windows, Linux i sysemów mobilnych. Analiza ryzyk związanych z konfiguracją systemu operacyjnego i współpraca z urządzeniami zewnętrznymi.

 

Rodzaj: praca dr

Podobszar: Rozwój technologii cyfrowych

Temat główny: Technologie cyfrowe - rozwiązania programowe

Osoba do kontaktu ze strony GUM:

Grzegorz Kubik
Samodzielne Laboratorium Wsparcia Przemysłu
grzegorz.kubik@gum.gov.pl

do góry