Nawigacja

Elektroniczne cechy zabezpieczające przyrządów pomiarowych

Elektroniczne cechy zabezpieczające przyrządów pomiarowych

Autor : Praca zbiorowa
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Proponowany zakres prac:

Identyfikacja ryzyk i analiza bezpieczeństwa zabezpieczeń mechanicznych i elektronicznych dostępu do przyrządów pomiarowych. Analiza korzyści wynikających z wprowadzenia tzw. plomb elektronicznych. Identyfikacja możliwości rozwoju, usług i funkcjonalności przyrządów pomiarowych możliwych do implementacji po zastosowaniu plomb elektronicznych, z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych przyrządów elektronicznych. Opracowanie wytycznych technicznych dla elektronicznych zabezpieczeń dostępu do przyrządów pomiarowych, uwzględniających w szczególności zabezpieczenia dostępu do konstrukcji wewnętrznej przyrządu pomiarowego, jego oprogramowania, konfiguracji i danych pomiarowych.

 

Rodzaj: praca mgr, dr

Podobszar: Rozwój technologii cyfrowych

Temat główny: Zasady bezpieczeństwa cyfrowego

Osoba do kontaktu ze strony GUM:

Grzegorz Zaremba
Samodzielne Laboratorium Wsparcia Przemysłu
grzegorz.zaremba@gum.gov.pl

do góry