Nawigacja

Bezpieczna konfiguracja metrologicznej infrastruktury teleinformatycznej - zagrożenia, standardy, rozwiązania techniczne i systemowe

Bezpieczna konfiguracja metrologicznej infrastruktury teleinformatycznej - zagrożenia, standardy, rozwiązania techniczne i systemowe

Autor : Praca zbiorowa
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Proponowany zakres prac:

Identyfikacja ryzyk i analiza bezpieczeństwa nowoczesnych technologii ICT, stosowanych w przyrządach pomiarowych. Analiza standardów rynkowych i wymagań zawartych w normach metrologicznych oraz przygotowanie przykładów bezpiecznych konfiguracji z uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa oprogramowania, przechowywania i transmisji danych oraz współpracy przyrządu pomiarowego z podzespołami i systemami zewnętrznymi.

 

Rodzaj: praca mgr

Podobszar: Rozwój technologii cyfrowych

Temat główny: Zasady bezpieczeństwa cyfrowego

Osoba do kontaktu ze strony GUM:

Michał Mosiądz
Samodzielne Laboratorium Wsparcia Przemysłu
michal.mosiadz@gum.gov.pl

do góry