Nawigacja

Bezpieczna konfiguracja komputerów pomiarowych

Bezpieczna konfiguracja komputerów pomiarowych

Autor : Praca zbiorowa
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Proponowany zakres prac:

Opracowanie zasad bezpiecznej konfiguracji wyposażenia komputerowego stanowisk pomiarowych, w sposób uwzględniający obszary bezpieczeństwa oprogramowania, konfiguracji i danych. Analiza możliwości spełnienia zapisów normy 17025 w zakresie nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym i analiza ryzyk związanych z wpływem incydentów bezpieczeństwa oprogramowania i danych na wiarygodność wyników pomiarowych i powtarzalność procedury pomiarowej.

 

Rodzaj: praca mgr, dr

Podobszar: Bezpieczeństwo cyfrowe laboratoriów metrologicznych

Temat główny: Hardware - zasady bezpiecznej konfiguracji

Osoba do kontaktu ze strony GUM:

Grzegorz Kubik
Samodzielne Laboratorium Wsparcia Przemysłu
grzegorz.kubik@gum.gov.pl

do góry