Nawigacja

Oferta dla nauki

Oferta dla nauki

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Współpraca pomiędzy przemysłem, nauką i metrologią stanowi podstawę rozwoju gospodarczego każdego państwa. Główny Urząd Miar, zdając sobie sprawę z istoty takiej kooperacji, podejmuje działania przyczyniające się do ciągłej poprawy jakości oraz zakresu oferowanych usług.

Współpraca ze środowiskiem naukowym pomaga w zapewnieniu, odpowiedniego do potrzeb gospodarki, poziomu usług oferowanych przez GUM. Aby wzmacniać tę współpracę opracowano tzw. „Ofertę GUM dla Nauki” – propozycję zagadnień badawczych, w ramach których mogą być realizowane prace dyplomowe, wykorzystywane później w metrologii. Ponadto GUM oferuje infrastrukturę laboratoryjną, możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego (poprzez np. realizację obowiązkowych praktyk przeddyplomowych) oraz wymianę doświadczeń.

Proponowane zagadnienia badawcze zostały podzielone na obszary tematyczne związane z głównymi kierunkami rozwoju gospodarki:

1. Zaawansowane techniki pomiarowe

2. Zdrowie i bezpieczeństwo żywności

3. Energia i ochrona środowiska

4. Technologie cyfrowe.

Dodatkowo wskazane zostały tematy w obszarze probiernictwa.

 

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą i kontaktu ze wskazanymi osobami.

do góry