Nawigacja

Stowarzyszenie urzędów probierczych

Stowarzyszenie urzędów probierczych

Autor : Marcin Mikiel
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

IAAO (International Association of Assay Offices)

 
Członkami Stowarzyszenia przez wiele lat były wyłącznie urzędy probiercze z krajów Europejskich. W związku z faktem uzyskania członkostwa przez państwa spoza Europy (np. Bahrajn, Sri Lanka), w 2008 r. nastąpiła zmiana statutu i nazwy Stowarzyszenia .
 
Podstawowe cele Stowarzyszenia to:
1. Wymiana doświadczeń prawnych i technicznych pomiędzy zagranicznymi urzędami probierczymi, co ma znaczący wpływ na ustalanie kierunków rozwoju polskiego probiernictwa;
2. Poznawanie urzędów probierczych poszczególnych krajów członkowskich, ich wypo-sażenia, stosowanych metod badawczych i metod cechowania wyrobów z metali szlachetnych, procedur prawnych w dziedzinie nadzoru;
3. Tworzenie bazy danych dotyczącej zagranicznych cech probierczych oraz falsyfikatów cech;
4. Udział w międzynarodowych programach badawczych Round Robin i Labtest;
5. Uczestnictwo w pracach organizowanych przez Stowarzyszenie grup roboczych i w specjalistycznych konferencjach międzynarodowych (kilkakrotnie takie specjalistyczne konferencje odbywały się w Polsce i były organizowane przez OUP w Warszawie);
6. Dostęp do informacji dotyczących zasad obrotu metalami szlachetnymi w Unii Europejskiej - promowanie polskiego probiernictwa za granicą;
7. Bezpośrednie uczestnictwo w pracach organizacji międzynarodowych oraz w zarządzaniu tymi pracami (Dyrektor OUP w Warszawie, p. Maria Magdalena Ulaczyk, w latach 2001–2003 pełniła funkcję przewodniczącej Stowarzyszenia Europejskich Urzędów Probierczych, a w roku 2004 funkcję zastępcy przewodniczącego).
 
Polskie urzędy przeprowadziły w ramach Stowarzyszenia kilka badań ankietowych w sprawach dotyczących:
  • postępowania z odpadami materiałów poanalitycznych,
  • stosowania próby 0,999 dla wszystkich rodzajów metali,
  • wykładni orzecznictwa ETS w sprawie uznawania cech probierczych,
  • przeglądu systemów prawnych w dziedzinie probiernictwa,
  • zasad obliczania i wysokości opłat probierczych w poszczególnych krajach członkowskich.
 
Celem badań było sporządzenie materiałów informacyjnych do użytku członków Stowarzyszenia. Po wizycie studyjnej we Włoszech – w laboratoriach badawczych metali szlachetnych – dla IAAO został sporządzony raport dotyczący tamtejszego probiernictwa.
do góry