Nawigacja

OIML

OIML

Autor : Marcin Mikiel
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

OIML logo

 

OIML (Międzynarodowa Organizacja Metrologii Prawnej) powstała 12 października 1955 r. w Paryżu (Polska była współzałożycielem). Konwencja ustanawiająca Międzynarodową Organizację Metrologii Prawnej weszła w życie w naszym kraju 11 listopada 1958 r.

Organizacja stawia sobie za cel m.in. rozwijanie i wspieranie światowej harmonizacji procedur i trybu postępowania w zakresie metrologii prawnej. OIML ma za zadanie także popularyzować wiedzę z zakresu metrologii.

Przedstawiciele Głównego Urzędu Miar uczestniczą w pracach wszystkich komitetów technicznych (TC) oraz prawie we wszystkich podkomitetach (SC) i grupach projektowych.

Biuletyn OIML

Miniatura nagłówka okładki Biuletynu OIML: widać tytuł, datę wydania oraz logo organizacji

Najbardziej aktualne wiadomości na temat działalności tej organizacji zamieszczane są w Biuletynie OIML. Zachęcamy do zapoznania się z treścią ostatniego wydania, jak również wszystkich wcześniejszych numerów tej publikacji.


 

Tworzenie międzynarodowych norm prawnych w metrologii prawnej - zaproszenie do współpracy

 

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani którąś z dziedzin aktywności OIML i chcielibyście mieć realny wpływ na kształtowanie międzynarodowych rozwiązań prawnych, których wdrażanie na gruncie prawa krajowego, jest obowiązkiem państw członkowskich OIML, zgodnie z Konwencją ustanawiającą Międzynarodową Organizację Metrologii Prawnej z 12 października 1955 r., napiszcie do nas. Szczegółowe informacje o możliwościach współtworzenia międzynarodowych norm prawnych znajdziecie Państwo na podstronie poświęconej tworzeniu międzynarodowych norm prawnych w metrologii prawnej.

do góry