Nawigacja

Konwencja materiałów szlachetnych

Konwencja o kontroli i cechowaniu wyrobów z metali szlachetnych

Autor : Marcin Mikiel
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Hallmarking Convention – Convention on the Control and Marking of Articles of Precious Metals

 

Do Konwencji o kontroli i cechowaniu wyrobów z metali szlachetnych należy obecnie 19 państw. Kilka krajów posiada status obserwatora i stara się o członkostwo (spośród krajów europejskich: Ukraina).
 
Podstawowa korzyść członkostwa w Konwencji to możliwość posługiwania się wspólną cechą probierczą, z wizerunkiem wagi, uznawaną we wszystkich krajach członkowskich. Wyroby z metali szlachetnych oznaczone tą cechą mogą trafiać do obrotu bez ponownego badania i cechowania.
Współpraca polskich urzędów probierczych z Sekretariatem Konwencji została nawiązana na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Starania Polski o członkostwo zostały zaakceptowane przez wszystkie państwa członkowskie. Kontrola przeprowadzona przez Stały Komitet Konwencji potwierdziła, że zarówno wyposażenie polskich urzędów probierczych, jak też stosowane metody badania zawartości metali szlachetnych w wyrobach i stopach, są zgodne z wymogami Konwencji i obowiązującymi normami europejskimi. Procedura ratyfikacyjna była prowadzona z udziałem MSZ, GUM i OUP.

Konwencja zyskuje coraz szerszy międzynarodowy zasięg i stanowi istotne uproszczenie handlu wyrobami z metali szlachetnych, choć niektóre przepisy techniczne zawarte w jej treści wymagają zmian uwzględniających nowe technologie wytwarzania wyrobów oraz nowe wymogi rynkowe.
 
Po przystąpieniu Polski do Konwencji wszystkie polskie obwodowe urzędy probiercze uzyskały prawo do posługiwania się wspólną cechą kontroli i umieszczania jej na wyrobach z metali szlachetnych przeznaczonych do obrotu w państwach należących do Konwencji. Wielu krajowych producentów, głównie artystów plastyków sprzedających swoje wyroby w krajach członkowskich Konwencji, korzysta z możliwości oznaczenia ich tą cechą.
do góry