Nawigacja

GV4

GV4

Autor : Marcin Mikiel
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Cele działania

  • wymiana doświadczeń, dokumentów oraz materiałów szkoleniowych z dziedziny probiernictwa,
  • bieżąca wymiana danych statystycznych o liczbie i masie badanych i cechowanych wyrobów z metali szlachetnych, co ułatwia prognozowanie rozwoju urzędów,
  • pomoc techniczna pomiędzy zrzeszonymi urzędami probierczymi oraz wymiana kadry urzędów w celu szkolenia,
  • nieodpłatne korzystanie z aparatury badawczej stosowanej w innych krajach członkowskich.
  • organizowanie tematycznych konferencji dotyczących metod badawczych i różnych problemów z dziedziny probiernictwa,
  • interpretacja orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w dziedzinie probiernictwa oraz metod ich wdrażania w poszczególnych krajach członkowskich,
  • harmonizacja przepisów prawnych i procedur badawczych.

 

Posiedzenia przedstawicieli Grupy odbywają się raz w roku, często w terminach poprzedzających Posiedzenia Stałego Komitetu Konwencji i IAAO, co pozwala na przygotowywanie uzgodnionego stanowiska w sprawach przewidzianych w programie Posiedzeń. Ostatnie posiedzenie GV4, organizowane przez stronę polską, odbyło się w 2005 r. we Wrocławiu. Jego organizatorem był Okręgowy Urząd Probierczy w Krakowie.

do góry