Nawigacja

Komitety Doradcze

Komitety Doradcze

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

W 1927 r. Międzynarodowy Komitet Miar (CIPM) ustanowił Komitety Doradcze (Consultative Committees), dotyczące różnych dziedzin metrologicznych.

Aktualnie przy CIPM działa 10 Komitetów Doradczych:

1) Komitet Doradczy ds. Akustyki, Ultradźwięków i Drgań (CCAUV)

2) Komitet Doradczy ds. Elektryczności i Magnetyzmu (CCEM)

3) Komitet Doradczy ds. Długości (CCL)

4) Komitet Doradczy ds. Masy i Wielkości Pochodnych (CCM)

5) Komitet Doradczy ds. Fotometrii Radiometrii (CCPR)

6) Komitet Doradczy ds. Liczności Materii - Metrologia w Chemii (CCQM)

7) Komitet Doradczy ds. Promieniowania Jonizującego (CCRI)

8) Komitet Doradczy ds. Termometrii (CCT)

9) Komitet Doradczy ds. Czasu i Częstotliwości (CCTF)

10) Komitet Doradczy ds. Jednostek (CCU)

do góry