Nawigacja

Komitety Doradcze

Komitety Doradcze

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

W 1927 r. Międzynarodowy Komitet Miar (CIPM) ustanowił Komitety Doradcze (Consultative Committees), dotyczące różnych dziedzin metrologicznych.

Aktualnie przy CIPM działa 10 Komitetów Doradczych:

  1. Komitet Doradczy ds. Akustyki, Ultradźwięków i Drgań (CCAUV)
  2. Komitet Doradczy ds. Elektryczności i Magnetyzmu (CCEM)
  3. Komitet Doradczy ds. Długości (CCL)
  4. Komitet Doradczy ds. Masy i Wielkości Powiązanych (CCM)
  5. Komitet Doradczy ds. Fotometrii Radiometrii (CCPR)
  6. Komitet Doradczy ds. Ilości Substancji: Metrologia w Chemii i Biologii (CCQM)
  7. Komitet Doradczy ds. Promieniowania Jonizującego (CCRI)
  8. Komitet Doradczy ds. Termometrii (CCT)
  9. Komitet Doradczy ds. Czasu i Częstotliwości (CCTF)
  10. Komitet Doradczy ds. Jednostek Miar (CCU)
do góry