Nawigacja

Ładowarka EV

Ładowarka EV

Opublikowane przez : Sebastian Margalski

W siedzibie Głównego Urzędu Miar trwają właśnie testy ładowarki dla samochodów. Projekt badawczy ma na celu zbadanie sposobu pomiaru efektywności ogniw paliwowych oraz różnych sposobów ładowania pojazdów elektrycznych.

Uzyskane wyniki badań dla określenia profilu energetycznego będą przydatne dla producentów pojazdów z napędem elektrycznym, jak również dla producentów, operatorów i użytkowników stacji ładowania. Wyniki prowadzonych badań kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) stacji ładowania, związane szczególnie z emisją pola elektromagnetycznego, będą przydatne producentom ładowarek oraz jako wkład dla rozwoju przemysłu związanego z produkcją pojazdów z napędem elektrycznym, a tym samym dla rozwoju elektromobilności w Polsce.

Projekt realizowany jest w ramach prac Konsultacyjnego Zespołu Metrologicznego.

 

  •  Na zbliżeniu ładowarka stojąca na dziedzińcu GUM, w kolorze białym, u góry logo GUM.
  •  Na dziedzińcu widać tył białego samochodu z podłączonym kablem do ładowarki.
do góry