Nawigacja

Krajowa

Współpraca krajowa

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Główny Urząd Miar współpracuje z wieloma instytucjami naukowymi, uczelniami, instytutami badawczymi czy ośrodkami badawczo-rozwojowymi. Współpraca ta obejmuje szeroki zakres działań, od realizowania wspólnych projektów badawczo-rozwojowych, poprzez uczestnictwo w konferencjach, sympozjach i seminariach naukowych, po transfer wiedzy. Współpraca ta przejawia się we wszystkich dziedzinach związanych z metrologią, głównie obejmując doskonalenie wzorców, stanowisk i metod pomiarowych. Realizowana jest również na szczeblu międzynarodowym poprzez uczestnictwo w programach EMRP (European Metrology Research Programme) i EMPIR (European Metrology Programme for Innovation and Research) oraz w wyniku porozumień podpisanych z europejskimi instytutami metrologicznymi.

GUM zawarł ponad 20 umów ramowych z krajowymi placówkami naukowymi, w ramach których zapewnia dostęp do infrastruktury pomiarowej, technologii i wiedzy metrologicznej, umożliwiając wykonywanie pomiarów, prac badawczych i odbywanie staży przez studentów i pracowników tych instytucji. W wyniku tych porozumień personel GUM może podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w studiach podyplomowych i doktoranckich oraz uczestniczyć w realizacji prac naukowych.

Współpracujemy z:

Akademią Górniczo-Hutniczą, CBK PAN, Centralnym Instytutem Ochrony Pracy, IGIK, Instytutem Łączności, Instytutem Elektrotechniki, Instytutem Energii Atomowej, Instytutem Metrologii, Elektroniki i Automatyki Politechniki Śląskiej, Instytutem Mikromechaniki i Fotoniki Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, Instytutem Nafty i Gazu, Instytutem Techniki Cieplnej, Instytutem Tele- i Radiotechnicznym, Politechniką Białostocką, Politechniką Koszalińską, Politechniką Krakowską, Politechniką Wrocławską, Wydziałem Elektrycznym Polit. Wroc., Uniwersytetem Zielonogórskim, Wydziałem Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego, Uniwersytetem Warszawskim, Wydziałem Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziałem Elektroniki i Techniki Informacyjnej Politechniki Warszawskiej.

Więcej informacji o zawartych porozumieniach znajduje się na stronie Porozumienia.

 

do góry