Nawigacja

Współpraca

Współpraca

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Zgodnie z ustawą Prawo o Miarach do zakresu działań Prezesa Głównego Urzędu Miar należy między innymi reprezentowanie Rzeczypospolitej Polskiej w metrologicznych organizacjach międzynarodowych i regionalnych oraz współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi instytucjami prowadzącymi działania w zakresie miar.

Współpraca zagraniczna w Głównym Urzędzie Miar prowadzona jest głównie poprzez uczestnictwo w pracach międzynarodowych organizacji i instytucji lub realizację postanowień zawartych w podpisanych porozumieniach międzynarodowych. Dotyczy ona zagadnień z dziedziny metrologii i probiernictwa. Sprawy związane z probiernictwem realizują urzędy probiercze.

Instytucje i organizacje metrologiczne

logo BIPM - rozwinięty skrót nazwy w jezyku francuskim Bureau International des Poids et Mesures Międzynarodowe Biuro Miar;
nowe logo EURAMET European Association of National Metrology Institutes – Europejskie Stowarzyszenie Krajowych Instytucji Metrologicznych;

Logo OIML: na globus kuli ziemskiej naniesione litery OIML w kolorze niebieskim

Organisation Internationale de Métrologie Légale – Międzynarodowa Organizacja Metrologii Prawnej;
Welmec logo e.V. European Cooperation in Legal Metrology - Zarejestrowane Stowarzyszenie Europejska Współpraca w Dziedzinie Metrologii Prawnej (p. wyżej);
NoBOMet - europejska platforma jednostek notyfikowanych w obszarze metrologii prawnej European platform of Notified Bodies working in legal Metrology - Europejska Platforma Jednostek Notyfikowanych w obszarze Metrologii Prawnej.


Regionalne Organizacje Metrologiczne na Świecie

do góry