Nawigacja

Współpraca

Współpraca

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Zgodnie z ustawą Prawo o miarach do zakresu działań Prezesa Głównego Urzędu Miar należy między innymi reprezentowanie Rzeczypospolitej Polskiej w metrologicznych organizacjach międzynarodowych i regionalnych oraz współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi instytucjami prowadzącymi działania w zakresie miar.

Współpraca zagraniczna w Głównym Urzędzie Miar prowadzona jest głównie poprzez uczestnictwo w pracach międzynarodowych organizacji i instytucji lub realizację postanowień zawartych w podpisanych porozumieniach międzynarodowych. Dotyczy ona zagadnień z dziedziny metrologii i probiernictwa. Sprawy związane z probiernictwem realizują urzędy probiercze.

do góry