Nawigacja

Zajęcia dla szkół

Zajęcia dla szkół

Opublikowane przez : Bożena Żebrowska-Szumigaj

Zgłębianie tajników i zasad związanych z dokładnością i precyzją pomiarów dla dzieci i młodzieży

Zapraszamy wszystkich nauczycieli do kontaktu na adres e-mail: zbiory@gum.gov.pl w celu umówienia udziału w lekcjach z metrologii, które realizujemy dla uczniów szkół podstawowych i średnich. Podczas tych zajęć uczniowie mają okazję:

 • odwiedzić wybrane laboratoria i zobaczyć wzorce pomiarowe,
 • zgłębić tajniki pomiarów, poznać ważne zasady związane z dokładnością i precyzją w różnych dziedzinach nauki i życia codziennego,
 • obejrzeć kolekcję historycznych przyrządów, obrazującą rozwój technik i technologii pomiarowych.

Prosimy o zapoznanie się z poniższą Informacją o przetwarzaniu danych osobowych na cele działalności promocyjnej GUM

 1. Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Głównego Urzędu Miar.

 1. Kontakt z Administratorem danych

Z administratorem danych może Pani/Pan skontaktować się telefonicznie pod numerem: (22) 581 93 99, osobiście lub korespondencyjnie pod adresem: Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: gum@gum.gov.pl

 1. Inspektor ochrony danych

Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się korespondencyjnie pod adresem: Inspektor Ochrony Danych, Główny Urząd Miar, ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@gum.gov.pl

 1. Cel przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w celach informacyjno-promocyjnych związanych z działalnością Głównego Urzędu Miar i funkcjonujących w jego ramach laboratoriów. W trakcie wydarzeń – drzwi otwartych, wizyt grup szkolnych/studenckich, wykonywane mogą być zdjęcia przebieg takiego wydarzenia, które następnie będą publikowane na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Głównego Urzędu Miar.

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Administrator danych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, czyli w celu realizacji zadania w interesie publicznym. Zadaniem takim jest promocja działalności Głównego Urzędu Miara.

 1. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez administratora danych przez okres nie dłuższy niż 5 lat.

 1. Odbiorcy danych

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych, w tym współpracujące z administratorem w zakresie obsługi informacyjno-promocyjnej. Zdjęcia, na którym może być widoczny Pani/Pana wizerunek, jako część większej całości, mogą zostać opublikowane na stronie internetowej Głównego Urzędu Miar, a także w jego kanałach w mediach społecznościowych.

 1. Uprawnienia

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania takich danych oraz ich przenoszenia. Aby skorzystać z ww. uprawnień, należy skontaktować się z administratorem danych lub inspektorem ochrony danych.

 1. Prawo do skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że niezgodnie z prawem przetwarzamy dane osobowe.

 • dzieci słuchają objaśnień metrologa z Laboratorium Długości na temat stanowiska pomiarowego o długości 50 metrów znajdującego się w podziemiach Głównego Urzędu Miar
 • dzieci ustawione w kolejce czekają, żeby podejść do komparatora i zajrzeć do środka, gdzie odbywa się pomiar
 • dzieci patrzą jak powstają figury Chladniego, czyli obserwują zjawisko drgań drobinek piasku zsypujących się do linii węzłowych fali podczas emisji fal dźwiękowych
 • dzieci patrzą na zegary atomowe znajdujące się w \laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar i słuchają wyjaśnień metrologa na temat czasu urzędowego w Polsce
 • metrolog z Laboratorium Mikrofal, Pola Elektromagnetycznego i Kompatybilności Elektromagnetycznej podczas demonstrowania działania urządzenia pomiarowego
 • Metrolożka z Laboratorium Akustyki i Drgań demonstruje pochylonej przy niej dziewczynce tak zwane sztuczne ucho czyli wzorzec pierwotny ciśnienia akustycznego
 • podświetlana gablota z kolekcją historycznych wag
 • korytarz w Głównym Urzędzie Miar z podświetlanymi gablotami ustawionymi po dwóch stronach, w których prezentowane są historyczne przyrządy pomiarowe
 • podświetlana gablota z historycznymi wagami
do góry