Nawigacja

współczynnika załamania światła

Państwowy wzorzec jednostki miary współczynnika załamania światła

Autor : Joanna Przybylska
Opublikowane przez : Bożena Żebrowska-Szumigaj

Państwowy wzorzec jednostki współczynnika załamania światła 

Stanowisko pomiarowe do odtwarzania jednostki współczynnika załamania światła 

/ftp/jpg/Dlugosc/m12_04.jpg

Goniometr-spektrometr II UV-VIS-IR z wyposażeniem, dwa pryzmaty równoboczne oraz dwa pryzmaty wnękowe do pomiaru współczynnika załamania światła cieczy. Stanowisko stosowane jest do wyznaczania wartości współczynnika załamania światła ciał stałych i ciekłych (stałych i ciekłych wzorców refraktometrycznych) w zakresie 1,300000 ÷ 1,900000 z niepewnością rozszerzoną, przy k = 2, rzędu 3×10-6.

Współczynnik załamania światła wyznaczany jest metodą goniometryczną na podstawie pomiarów kąta łamiącego pryzmatu i kąta najmniejszego odchylenia. Wzorcowanie wykonywane jest w zakresie światła widzialnego (405 ÷ 656) nm. 

Zastosowanie

  • identyfikacja, określenie czystości, stężenia roztworu substancji
  • przemysł spożywczy i farmaceutyczny
  • inspekcja handlowa, weterynaryjna, farmaceutyczna i celna
  • instytuty badawcze w szczególności z branży rolno-spożywczej
do góry