Nawigacja

masy

Państwowy wzorzec jednostki miary masy

Autor : Andrzej Hantz
Opublikowane przez : Bożena Żebrowska-Szumigaj

Państwowy wzorzec jednostki masy

Prototyp kilograma nr 51

Prototyp jednego kilograma nr 51 wykonany ze stopu platyny i irydu (90 % Pt, 10 % Ir), w kształcie walca o średnicy podstawy równej jego wysokości (ok. 39 mm). Wzorzec funkcjonuje od 1952 roku, jest okresowo porównywany z wzorcem międzynarodowym.

Masa wzorca w 1990 roku wynosiła 1 kg + 227 x 10‒9 kg wyznaczona z niepewnością standardową 2,3 x 10‒9 kg

Zastosowanie

 • handel
 • transport,
 • przemysł m.in. górniczy, hutniczy
 • ochrona środowiska naturalnego, środowiska pracy' ochrona zdrowia

Stanowisko pomiarowe państwowego wzorca jednostki masy składa się z:

 • próżniowego komparatora masy (d £ 0,1 mg)
 • zestawu wzorców masy (12 wzorców kopii 1 kg: 2 walce stalowe i 10 walców stalowych z główką)
 • modułu pomiarowego wysokiej próżni
 • modułu pomiarowego umożliwiającego pomiar masy w osłonie gazu obojętnego: azotu
 • modułu pomiarowego umożliwiającego badanie własności magnetycznych wzorców masy

Plany rozwoju wzorca

 • uczestnictwo w pracach badawczo-wdrożeniowych po redefinicji jednostki masy
 • udział w porównaniach bilateralnych, regionalnych i kluczowych
 • zakup wzorców masy:
 • zestaw wzorców masy (2 wzorce zespołowe: stalowe 1 kg oraz zestaw wzorców od 100 g do 500 g)
 • kula krzemowa o masie 1 kg
 • państwowy wzorzec masy_1
  państwowy wzorzec masy_1
 • państwowy wzorzec masy państwowy wzorzec masy
  państwowy wzorzec masy
 • państwowy wzorzec masy państwowy wzorzec masy
  państwowy wzorzec masy
 • Certyfikat platynowo-irydowego wzorca kilograma o numerze 51, wystawiony przez BIPM w 1952 r. - str. 1 Certyfikat platynowo-irydowego wzorca kilograma o numerze 51, wystawiony przez BIPM w 1952 r. - str. 1
  Certyfikat platynowo-irydowego wzorca kilograma o numerze 51, wystawiony przez BIPM w 1952 r. - str. 1
 • Certyfikat platynowo-irydowego wzorca kilograma o numerze 51, wystawiony przez BIPM w 1952 r. - str. 2 Certyfikat platynowo-irydowego wzorca kilograma o numerze 51, wystawiony przez BIPM w 1952 r. - str. 2
  Certyfikat platynowo-irydowego wzorca kilograma o numerze 51, wystawiony przez BIPM w 1952 r. - str. 2
 • Wynik drugiego wzorcowania w roku 1990 - str. 1 certyfikatu
 • Wynik drugiego wzorcowania w roku 1990 - str. 2 certyfikatu
do góry