Nawigacja

Słowniki metrologiczne

Słowniki metrologiczne

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Na zdjęciu połączenie dwóch okładek: słowniczka wybranych terminów i definicji stosowanych w metrologii i probiernictwie oraz Międzynarodowego Słownika Terminów Metrologii Prawnej.

 

Słowniczek wybranych terminów i definicji stosowanych w metrologii i probiernictwie

Okładka Słowniczka: w formie książkowej. Okładka koloru szaro-granatowego.  

IV wydanie Słowniczka wybranych terminów i definicji stosowanych w metrologii i probiernictwie (2022) w wersjach polsko-angielskiej i angielsko-polskiej zawiera wybrane terminy z zakresu metrologii i probiernictwa oraz słownictwo związane ze strukturą organizacyjną GUM, z nazwami jednostek terenowych oraz z międzynarodowymi organizacjami i programami. Ponadto zamieszczono w niej definicje jednostek podstawowych Międzynarodowego Układu Jednostek Miar (SI).

Opracowując Słowniczek korzystano z poniższych publikacji:

Słowniczek skierowany jest do szerokiego grona odbiorców. W szczególności przeznaczony jest dla osób pracujących w administracji miar i administracji probierczej, jako pomoc w codziennej pracy. Głównym jego celem jest ujednolicenie terminologii stosowanej podczas wymiany informacji, przygotowywania różnych dokumentów oraz tłumaczenia opracowań, broszur i innych publikacji. Słowniczek może również posłużyć jako pomoc w kontaktach z obcojęzycznymi partnerami i klientami.

W Słowniczku część haseł została uporządkowana zgodnie ze strukturą organizacyjną GUM, a pozostałe - alfabetycznie. Słowniczek jest przygotowany do wydruku w formie broszury w formacie A5.

Zapraszamy do lektury.

 

Międzynarodowy Słownik Terminów Metrologii Prawnej

Okładka Słownika: Na białym tle tytuł Międzynarodowy Słownik Terminów Metrologii Prawnej. Na dole napis Główny Urząd Miar. Z lewej granatowy pasek.

Polskie wydanie „Międzynarodowego Słownika Terminów Metrologii Prawnej” jest tłumaczeniem „International Vocabulary of Terms in Legal Metrology” OIML V 1 Edition 2013 (E/F). Wydanie to zawiera dodatkowo indeksy terminów metrologicznych w językach włoskim i słowackim.

Niniejszy Słownik pomyślany jest jako publikacja referencyjna dla metrologów, jak również dla specjalistów z innych dziedzin, zaangażowanych w różnego rodzaju działalność powiązaną z metrologią prawną – od pomiarów i prawnej kontroli metrologicznej do działalności legislacyjnej. Może on również stanowić takie odniesienie dla instytucji rządowych i międzyrządowych, stowarzyszeń przedsiębiorców, wytwórców przyrządów pomiarowych i użytkowników usług pomiarowych.

do góry