Nawigacja

spis treści

spis treści

Autor : Paweł Fotowicz
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Przedmowa

Wstęp

 

Zagadnienia ogólne oceny niepewności pomiaru

Rozdzielczość a niepewność wyniku pomiaru - Albin Czubla

Niepewność wyniku przetwarzania analogowo-cyfrowego - Anna Domańska

Metody obliczania przedziału i współczynnika rozszerzenia przy opracowaniu wyniku pomiaru - Paweł Fotowicz

Współczesne podejście w dziedzinie wyrażania niepewności pomiaru - Paweł Fotowicz

Przedziałowy zapis wyniku pojedynczego pomiaru - Jerzy Jakubiec

Obliczenia w pomiarach pośrednich - Stefan Kubisa

Metody przybliżone obliczania niepewności pomiarów pośrednich - Michał Lisowski

Prawo do niepewności pomiarów - Włodzimierz Popiołek

Niepewność pomiaru dla ciągu obserwacji samoskorelowanych - Andrzej Zięba

 

Niepewność w pomiarach biomedycznych i fizykochemicznych

Metody pomiarowe i szacowanie niepewności w pomiarach higrometrycznych - Krzysztof Flakiewicz, Rafał Jarosz

Problemy oszacowania niepewności pomiarów biomedycznych - Barbara Juroszek

Wymagane zagadnienia oceny wiarygodności wyniku pomiaru w medycznym laboratorium diagnostycznym - Przemysław Otomański

Szacowanie niepewności określenia składu złożonych mieszanin gazowych wytwarzanych metodą grawimetryczną - Andrzej Resztak, Dariusz Cieciora

Analiza dokładności w pomiarach analitycznych - Jan Zakrzewski

 

Niepewność w pomiarach wielkości elektrycznych

Niepewność w metrologii kwantowej wielkości elektrycznych - Edyta Dudek, Marcin Orzepowski

Szacowanie niepewności kalibracji wzorców wielkości elektrycznych metodą podstawiania na przykładzie kalibracji kondensatora wzorcowego - Marta Rępalska

 

Niepewność w pomiarach wielkości geometrycznych

Obliczanie niepewności pomiaru długich płytek wzorcowych wzorcowanych na maszynie pomiarowej - Dariusz Czułek

Źródła niepewności przy wzorcowaniu płytek wzorcowych metodą interferencyjną reszt ułamkowych - Robert Szumski

 

do góry