Nawigacja

Źródła do historii GUM

Źródła do historii GUM

Autor : Kaja Drąg
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Ciekawe materiały źródłowe, linki, odnalezione publikacje dotyczące historii GUM

Strona tytułowa publikacji - stara, poszarzała z wyglądu. Budżet Służby Legalizacji Narzędzi Mierniczych na drugie półrocze 1919 r. i okres do 31 III 1920 r. [Wyjaśnienia, zestawienia, załączniki.]

Strona tytułowa publikacji, po środku tytuł. Budżet Służby Legalizacji Narzędzi Mierniczych [w skład, której wchodzi Główny Urząd Miar i podległe mu urzędy okręgowe w b. zaborze rosyjskim, na Śląsku Cieszyńskim, w b. zaborze austriackim, pruskim i na Kresach Wschodnich], na [okres 1 I - 31 XII] 1922 r.

Strona publikacji, na której zawarte są informacje o GUM. U góry tytuł "Fizyka, fizyka techniczna, meteorologia Opis Głównego Urzędu Miar w publikacji "Polskie placówki badawcze. Nauki fizyczne. Technika. Wydawnictwo Akademji Nauk Technicznych. Skład Główny w Administracji Przeglądu Technicznego. Warszawa - 1925.

Strona publikacji z ładnymi, starymi, ale dobrej jakości zdjęciami wybitnych postaci przedwojennej Polski, w tym Zdzisława Rauszera, po środku zdjęcie bramy i kawałek dziedzińca GUM z widocznym drzewem kasztanem. Ilustracje: gmachu GUM (widok fasady oraz dziedzińca), zdjecie dyrektora Z. Rauszera w czasopiśmie Światowid: Ilustrowany Kurjer Tygodniowy 1927, nr 40, s. 2

Karta tytułowa publikacji z tytułem "Prawo o miarach". Prawo o miarach - zawiera podsta­wowe przepisy o miarach, w tym Dekret o miarach, wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, obowiązujące w Polsce i ogłoszone do dnia 1 października 1928 roku, w opracowaniu adwokata Wacława Reyndela.

Karta tytułowa publikacji z dużym tytułem "Biuletym Historji Sztuki i Kultury" Regulacja placu Bankowego według projektu Corazziego, autor: Jan Zachwatowicz (Z.A.P.) w: Biuletyn Historji Sztuki i Kultury 1934, R. II, nr 3, s. 174-179.

Zdjęcie strony publikacji z informacją o GUM. "Główny Urząd Miar z siedzibą w Bytomiu" - artykuł w Dzienniku Zachodnim z 25 lipca 1945 r. (2 str.)

Pierwsza strona magazynu "Stolica" z pięknym zdjęciem placu Bankowego. Założenia budowy i odbudowy kompleksu budynków na zbiegu ulic Rymarska – Elektoralna (w rejonie pl. Bankowego) przedstawione w czasopiśmie Stolica: Ilustrowana kronika budowy Warszawy w 1951 r.

Zdjęcie strony, na której zawarto informacje o odbudowie siedziby GUM, jest kilka zdjęć i sporo tekstu. "Reportaż z budowy: w siedzibie Urzędu Miar" - reportaż opublikowany w czasopiśmie Stolica: Ilustrowana kronika budowy Warszawy z 8 lutego 1953 r. (str. 4 i 5)

 

 • Wyjaśnienie potrzeby budowy budynku przy Elektoralnej 2 w okresie istnienia Banku Polskiego; Radziszewski Henryk, Bank Polski, Poznań 1919, wyd. 2, s. 27 Zdjęcie strony z publikacji: Wyjaśnienie potrzeby budowy budynku przy Elektoralnej 2 w okresie istnienia Banku Polskiego - Radziszewski Henryk, Bank Polski, Poznań 1919, wyd. 2, s. 27 - publikacja w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych.
  Wyjaśnienie potrzeby budowy budynku przy Elektoralnej 2 w okresie istnienia Banku Polskiego; Radziszewski Henryk, Bank Polski, Poznań 1919, wyd. 2, s. 27
 • Rozbudowa Gmachu MPiH – przedruk informacji z organu Ministerstwa w Gazecie Warszawskiej R. 140, 1920, nr 133, s. 6 Zdjęcie strony z publikacji z zaznaczoną notatką.
  Rozbudowa Gmachu MPiH – przedruk informacji z organu Ministerstwa w Gazecie Warszawskiej R. 140, 1920, nr 133, s. 6
 • Informacja o budowie gmachu ministerstwa, później GUM w: Przemysł i Handel / [Ministerstwo Przemysłu i Handlu ; red. Władysław Gieysztor]. 2 (1921) nr 1, s. 8 (skan s. 6) Zdjęcie strony z publikacji z zaznaczoną notatką na temat podany w tytule pliku.
  Informacja o budowie gmachu ministerstwa, później GUM w: Przemysł i Handel / [Ministerstwo Przemysłu i Handlu ; red. Władysław Gieysztor]. 2 (1921) nr 1, s. 8 (skan s. 6)
 • Informacja w: Życie Warszawy - pismo codzienne. R. 3, 1946 nr 6=435 (6 I), s. 1 Zdjęcie strony z publikacji z zaznaczoną notatką na temat podany w tytule pliku.
  Informacja w: Życie Warszawy - pismo codzienne. R. 3, 1946 nr 6=435 (6 I), s. 1
 • Informacja na str. 4 w: Gazeta Ludowa: pismo codzienne dla wszystkich. R. 2, 8 stycznia 1946 nr 7 Zdjęcie strony z publikacji z zaznaczoną notatką na temat podany w tytule pliku.
  Informacja na str. 4 w: Gazeta Ludowa: pismo codzienne dla wszystkich. R. 2, 8 stycznia 1946 nr 7
 • Informacja w: Życie Warszawy - pismo codzienne. R. 3, 1946 nr 77=506 (18 III), s. 1 Zdjęcie strony z publikacji z zaznaczoną notatką na temat podany w tytule pliku.
  Informacja w: Życie Warszawy - pismo codzienne. R. 3, 1946 nr 77=506 (18 III), s. 1
do góry