Nawigacja

Doktoraty wdrożeniowe

Program Ministra Edukacji i Nauki „Doktorat wdrożeniowy”

Opublikowane przez : Bożena Żebrowska-Szumigaj

Dziewiętnastu metrologów GUM zostało zakwalifikowanych do VI edycji programu Ministra Edukacji i Nauki „Doktorat wdrożeniowy”.

Udział w programie Ministra Edukacji i Nauki „Doktorat wdrożeniowy” to ważne osiągnięcie wpisujące się w strategię GUM, której istotną częścią są:

  • nadanie szczególnego priorytetu działalności badawczo-rozwojowej w dziedzinie metrologii,
  • doskonalenie kompetencji naukowo-badawczych,
  • wdrażanie nowych metod pomiarowych,
  • transfer technologii
  • szeroka współpraca z otoczeniem gospodarczym.

Głównym założeniem programu „Doktorat wdrożeniowy” jest przygotowanie rozprawy doktorskiej, która usprawni funkcjonowanie przedsiębiorstwa.  

Metrolodzy GUM, we współpracy z uczelniami, będą przygotowywać rozprawy doktorskie, których rezultaty zostaną wdrożone w GUM. Do współpracy przystąpiły następujące uczelnie: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Politechnika Poznańska, Politechnika Świętokrzyska, Politechnika Lubelska, Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Politechnika Białostocka, Politechnika Gdańska.

Czym jest doktorat wdrożeniowy?

Program został uruchomiony w 2017 roku. Poza standardową ścieżką przygotowania pracy doktorskiej pod okiem promotora, daje on możliwość realizacji doktoratu we współpracy z zatrudniającymi doktorantów przedsiębiorcami lub innymi podmiotami. Na ten cel ministerstwo co roku przeznacza specjalne środki finansowe. Osoba, ubiegająca się o uzyskanie stopnia doktora, ma możliwość przygotowania rozprawy doktorskiej, która może pomóc rozwiązać praktyczny problem technologiczny, istniejący w przedsiębiorstwie/podmiocie, w którym ta osoba jest zatrudniona lub usprawnić funkcjonowanie takiego podmiotu. Doktorant pracuje jednocześnie w dwóch miejscach – w przedsiębiorstwie i uczelni. Otrzymuje podwójne wynagrodzenie - za pracę w przedsiębiorstwie, drugie – w ramach stypendium z ministerstwa.

Korzyści dla przedsiębiorcy

Przede wszystkim możliwość zatrudnienia specjalisty z danej branży, posiadającego obszerną wiedzę na temat zagadnienia naukowego, które jest przedmiotem doktoratu wdrożeniowego i mogącego rozwiązać problem, z którym przedsiębiorca borykał się w praktyce lub wdrożyć oryginalne rozwiązania. Dzięki programowi przedsiębiorca może pozyskać utalentowanych specjalistów i skorzystać z ich wiedzy i umiejętności.

Program jest realizowany w ramach modułu:

„Doktorat wdrożeniowy III – metrologia” – wsparcie przygotowywanych rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie wykorzystania metrologii w procesach technologicznych i społecznych, w tym związanych z rozwojem technologii cyfrowych oraz najnowszych technologii w obszarach zdrowia, środowiska, energii i zaawansowanych technik pomiarowych.

Pełna lista 479. Wnioskodawców, wraz z tytułami projektów badawczych, zakwalifikowanych do VI edycji programu "Doktorat wdrożeniowy"

do góry