Nawigacja

Odpowiedzi na pytania

Jakie oznaczanie towaru wynika z ustawy o towarach paczkowanych?

Autor : Andrzej Czechowski
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o towarach paczkowanych oznakowanie umieszczone na towarach paczkowanych powinno być łatwe do odczytania i dobrze widoczne, a także wykonane w sposób niedający się usunąć bez uszkodzenia opakowania. Poza wymaganiami dotyczącymi oznakowania produktów określonymi w przepisach odrębnych, towary paczkowane wprowadzane do obrotu powinny posiadać następujące oznakowania:

1) nazwę produktu,

2) ilość nominalną produktu,

3) firmę paczkującego, zlecającego paczkowanie, sprowadzającego lub importera.

Z art. 16 ust. 4 ustawy o towarach paczkowanych wynika, że znak „e”, o wysokości co najmniej 3 mm, umieszcza się na opakowaniu obok oznaczenia nominalnej masy lub objętości.

 

Dodatkowe obowiązki w zakresie oznakowań określa rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych (Dz. U. Nr 122, poz. 1010).

 

Więcej informacji na temat oznakowań na towarach paczkowanych znajduje się na podstronie Oznaczenia na towarach paczkowanych. W linku tym znajdują się Zasady dotyczące stosowania jednostek miar na opakowaniach, zasady pomiarów wysokości liter i cyfr w oznaczeniu ilości nominalnej oraz przykład obliczeniowy zależności wymiarowych znaku „e”, a także wyjaśnienia następujących zagadnień:

- Czy jest obowiązek oznaczania towarów paczkowanych znakiem „e”?

- Jakie towary mogą być oznaczone znakiem „e”?

- Gdzie jest określony wzór znaku „e”?

- Czy na towarze może być znak „±”?

- Jak należy oznaczać gratis na towarach paczkowanych?

- Jak powinno wyglądać oznaczenie ilości nominalnej na opakowaniu towaru?

- Jaka jest wysokość liter i cyfr w oznaczeniu ilości nominalnej towaru paczkowanego?

 

do góry