Nawigacja

Towary paczkowane

Zapraszamy do udziału w seminarium dotyczącym problematyki towarów paczkowanych

Autor : Andrzej Czechowski
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

W kwietniu, podobnie jak w latach ubiegłych, Główny Urząd Miar organizuje seminarium na temat towarów paczkowanych. W tym roku, ze względu na sytuację epidemiczną, seminarium odbędzie się w trybie zdalnym.

W kwietniu 2021 r. Główny Urząd Miar organizuje seminaria, które - ze względu na obecną sytuację epidemiczną - odbędą się w trybie online, z wykorzystaniem komunikatora MS Teams.

  • w dniu 20 kwietnia 2021 r. „Problematyka towarów paczkowanych”,
  • w dniu 27 kwietnia 2021 r. Metrologia towarów paczkowanych”.

Ze względu na coroczne duże zainteresowanie problematyką towarów paczkowanych Główny Urząd Miar postanowił wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom i zorganizować kolejne Seminaria, dotyczące wspomnianej problematyki.

Celem Seminarium Problematyka towarów paczkowanychjest omówienie najistotniejszych zagadnień związanych z ustawą o towarach paczkowanych, w tym system kontroli wewnętrznej ilości towaru paczkowanego. Podczas Seminarium zostaną także wyjaśnione ogólne zasady stosowania jednostek miar na opakowaniach towarów paczkowanych.

Ramowy program Seminarium "Problematyka towarów paczkowanych"

9 30 – 10 00

Rejestracja uczestników biorących udział w Seminarium

10 00 – 13 00

  • Najistotniejsze zapisy ustawy o towarach paczkowanych
  • System kontroli wewnętrznej ilości towaru paczkowanego
  • Jednostki miary na opakowaniach towarów paczkowanych
 

Celem Seminarium Metrologia towarów paczkowanych” jest omówienie najistotniejszych zagadnień, związanych z metodami pomiaru ilości towaru paczkowanego oraz metodą referencyjną, wynikającą z ustawy o towarach paczkowanych i ustawy Prawo o miarach (stosowanie jednostek miar).

Ramowy program Seminarium "Metrologia towarów paczkowanych"

9 30 – 10 00

Reejstracja uczestników biorących udział w Seminarium

10 00 – 13 00

  • Systemy kontroli wewnętrznej towaru paczkowanego
  • Metody pomiaru
  • Metoda referencyjna wynikająca z ustawy o towarach paczkowanych
 

Seminaria będzie prowadził: mgr inż. Andrzej Czechowski.

Uczestnictwo w Seminarium jest bezpłatne.

Liczba miejsc, ze względów organizacyjnych, może zostać ograniczona, o uczestnictwie w Seminarium decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o zgłoszenie się poprzez formularz na stronie internetowej GUM do dnia 10 kwietnia 2021 r.

Zgłoszenie na seminarium można również wysłać, wypełniając Kartę zgłoszenia i wysyłając ją na adres mailowy bnik@gum.gov.pl.

Bliższych informacji o Seminarium udzielą Państwu pracownicy GUM:

Agnieszka Miareczka
tel. 22 581 90 02;
agnieszka.miareczka@gum.gov.pl

Konrad Królak
tel. 22 581 95 92
konrad.krolak@gum.gov.pl

do góry