Nawigacja

Towary paczkowane

Zgłoszenia rejestracyjne przedsiębiorców

Autor : Andrzej Czechowski
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Zgłoszenia rejestracyjne przedsiębiorców, wynikające z ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2335) są następujące:

- Zgłoszenie faktu rozpoczęcia paczkowania produktów (do Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar).

- Zgłoszenie faktu importu lub sprowadzenia towarów paczkowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (do Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar).

- Zgłoszenie znaku służącego do identyfikacji producenta butelek miarowych (do Prezesa Głównego Urzędu Miar).

- Zgłoszenie faktu rozpoczęcia produkcji butelek miarowych (do Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar).

- Zgłoszenie faktu importu butelek miarowych (do Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar).

PRZY WYPEŁNIANIU ZGŁOSZENIA MOŻNA SKORZYSTAĆ Z PRZYGOTOWANYCH FORMULARZY. PRZEJDŹ DO LISTY Formularze zgłoszeniowe

LISTA OKRĘGOWYCH URZĘDÓW MIAR – WRAZ Z OBSZAREM DZIAŁANIA PODANA JEST W ZAKŁADCE Pełnomocnicy dyrektorów OUM

Uwaga
Wszelkie zmiany danych, zawartych w zgłoszeniu, zgłaszający jest zobowiązany przekazać w terminie 14 dni od dnia ich powstania, do dyrektora okręgowego urzędu miar, właściwego ze względu na miejsce paczkowania (składowania lub produkcji butelek miarowych).

do góry