Nawigacja

Okres przejściowy - certyfikat technika

Okres przejściowy - certyfikat technika

Autor : Anita Radwańska
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Jeśli dnia 1 stycznia 2019 r. posiadałeś ważne zaświadczenie technika warsztatu w zakresie tachografów cyfrowych to do dnia 31 grudnia 2020 r. jesteś zwolniony z opłaty za wydanie nowego certyfikatu technika warsztatu.

1. Wypełnij wniosek. UWAGA! Na wniosku należy wykreślić zbędne określenia w czynnościach dot. tachografów tak, by pozostał zgodny ze wskazanym w zaświadczeniu zakresem np. (…) wnoszę o wydanie certyfikatu technika warsztatu w zakresie instalacji, sprawdzania, przeglądów i napraw** tachografów cyfrowych.

2. Dołącz następujące dokumenty:

3. Wypełnioną i PODPISANĄ dokumentację wyślij na adres:

Główny Urząd Miar
ul. Elektoralna 2
00-139 Warszawa
Biuro Certyfikacji

4. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o wydanie certyfikatu technika warsztatu urząd wyśle listowne powiadomienie. List będzie zawierał wydany certyfikat.

Klikając TUTAJ możesz sprawdzić czy dobrze wypełniłeś wniosek i oświadczenie.

Wydawaniem kart warsztatowych zajmuje się Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

W przypadku wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z p. Kamilą Wardyńską (tachografy cyfrowe tel.: 22 581 92 34; e-mail: kamila.wardynska@gum.gov.pl) lub z p. Agnieszką Brzostek (tachografy analogowe tel.: 22 581 93 90; e-mail: agnieszka.brzostek@gum.gov.pl).

5. Pamiętaj, że uzyskanie certyfikatu technika warsztatu nie powoduje automatycznego wpisania do ewidencji podmiotów posiadających zezwolenie. Po otrzymaniu certyfikatu przez pracownika pracodawca zgłasza technika do ewidencji. Więcej informacji znajdziesz tu i tu.

do góry