Nawigacja

Szkolenia

Szkolenia organizowane przez GUM

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Uwaga! Uprzejmie informujemy, że organizacja szkoleń prowadzonych przez Główny Urząd Miar została wstrzymana do odwołania.

 

Szczegółowe informacje na temat szkoleń organizowanych przez Główny Urząd Miar będą się pojawiały na stronie GUM. Aktualne informacje można uzyskać pod numerem tel.: 22 581 92 38 lub 22 581 94 14, fax: 22 581 93 87; e-mail: szkolenie@gum.gov.pl

 

Informacje na temat szkolenia "Praktyka obliczania niepewności pomiaru"

Temat szkolenia: Praktyka obliczania niepewności pomiaru

Czas trwania szkolenia: 2 dni

Cel szkolenia: Wyznaczanie niepewności pomiaru zgodnie z metodyką GUM (Guide to Uncertainty in Measurement) zalecaną przez międzynarodowe dokumenty dotyczące opracowania danych pomiarowych, takie jak: JCGM 100, JCGM 101, JCGM 102 i JCGM 106. *

Szkolenie w formie: wykładu i ćwiczeń

Zakres tematyczny szkolenia:

1. Podstawy teorii niepewności pomiaru

2. Metody obliczania przedziału rozszerzenia

3. Propagacja rozkładów metodą Monte Carlo

4. Procedura szacowania niepewności pomiaru

5. Przykłady obliczania niepewności pomiaru

6. Omówienie wykładni Suplementu 1 i 2 do GUM

Prowadzący: dr inż. Paweł Fotowicz (p.fotowicz@gum.gov.pl, tel. 22 581 94 37)

 

* Wymienione dokumenty są odpowiednikami norm:

ISO/IEC Guide 98-3:2008 (JCGM 100)
Uncertainty of measurement - Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995)

ISO/IEC Guide 98-3:2008/Suppl 1:2008 (JCGM 101)
Propagation of distributions using a Monte Carlo method

ISO/IEC Guide 98-3:2008/Suppl 2:2011 (JCGM 102)
Extension to any number of output quantities

ISO/IEC Guide 98-4:2012 (JCGM 106)
Uncertainty of measurement - Part 4: Role of measurement uncertainty in conformity assessment

do góry