Nawigacja

Programy w zakresie pomiarów wielkości geometrycznych

Programy w zakresie pomiarów wielkości geometrycznych

Autor : Rafał Jarosz
Opublikowane przez : Sebastian Margalski

Ikona: symbol miarki ułożony w literę V.1. Program porównań międzylaboratoryjnych w zakresie wzorcowania przyrządów suwmiarkowych i mikrometrycznych

Planowany termin rozpoczęcia planowania ILC* IV kwartał 2020
Planowany termin rozpoczęcia rundy I-II kwartał 2021

Zakres pomiarów

Dziedzina badania / wzorcowania: 6.01

Obiekt (1) suwmiarki
Parametr błąd pomiaru długości
Możliwe zakresy pomiarowe (0 ÷ 200) mm (0 ÷ 500) mm
(0 ÷ 1000) mm 
Obiekt (2) mikrometry zewnętrzne
Parametr błąd pomiaru długości
Możliwe zakresy pomiarowe (0 ÷ 50) mm  (50 ÷ 100) mm (100 ÷ 150) mm  (150 ÷ 200) mm  
(200 ÷ 250) mm  (250 ÷ 300) mm  (300 ÷ 400) mm    
(400 ÷ 500) mm  (500 ÷ 600) mm 
Obiekt (3) mikrometry wewnętrzne 
Parametr błąd pomiaru długości
Możliwe zakresy pomiarowe (5 ÷ 55) mm (50 ÷ 100) mm  
(100 ÷ 150) mm

Organizator

Identyfikacja Laboratorium / Pracownia L4 / Pracownia Precyzyjnych Pomiarów Geometrycznych
Miejsce realizacji ILC pomiary w siedzibie uczestnika
Szczegółowy Program do pobrania wkrótce
Karta zgłoszenia uczestnictwa wkrótce
Status  PLANOWANY

 


 

2. Program porównań międzylaboratoryjnych w zakresie wzorcowania płytek wzorcowych metodą porównawczą

Planowany termin rozpoczęcia planowania PT/ILC IV kwartał 2020
Planowany termin rozpoczęcia rundy I kwartał 2021

Zakres pomiarów

Dziedzina badania / wzorcowania: 6.01

Obiekt płytki wzorcowe stalowe klasy (K, 0, 1,2)
Parametr długość
Możliwe zakresy pomiarowe (0,5 ÷ 100) mm; (0,5 ÷ 500) mm

Organizator

Identyfikacja Laboratorium / Pracownia L4 / Pracownia Długości
Miejsce realizacji PT pomiary w siedzibie uczestnika
Szczegółowy Program do pobrania wkrótce
Karta zgłoszenia uczestnictwa wkrótce
Status  PLANOWANY

 

* ILC - porównania międzylaboratoryjne

do góry