Nawigacja

Programy w zakresie pomiarów czasu i częstotliwosci

Programy w zakresie pomiarów czasu i częstotliwosci

Autor : Rafał Jarosz
Opublikowane przez : Sebastian Margalski

ikona - symbol zegara w kółku

 

1. Program porównań międzylaboratoryjnych w zakresie wzorcowania sekundomierzy elektronicznych

Planowany termin rozpoczęcia planowania ILC I kwartał 2021
Planowany termin rozpoczęcia rundy II kwartał 2021

 Zakres pomiarów

Dziedzina badania / wzorcowania: 10.01

Obiekt generator częstotliwości z mikroprocesorowym symulatorem sygnału z silnika krokowego zegara elektronicznego i z symulatorem kwarcu zegara elektronicznego oraz sekundomierze elektroniczne sterowane ręcznie
Parametr

symulowane odstrojenie od częstotliwości 1 Hz i od częstotliwości 32768 Hz (odpowiednik względnego przyrostu błedu pomiaru dla sekundomierzy) krótkoterminowy błąd pomiaru i wzgledny przyrost błędu pomiaru sekundomierzy

Możliwe zakresy pomiarowe

± 5 s/d
(punkty ustalone)

(0 ÷ 24) h
± 5 s/d

Organizator

Identyfikacja Laboratorium / Pracownia L2 / L2
Miejsce realizacji ILC pomiary w siedzibie uczestnika
Szczegółowy Program do pobrania wkrótce
Karta zgłoszenia uczestnictwa wkrótce
Status  PLANOWANY

 


 

2. Program porównań międzylaboratoryjnych w zakresie wzorcowania generatorów częstotliwości, okresu i przedziału czasu

Planowany termin rozpoczęcia planowania ILC II kwartał 2021
Planowany termin rozpoczęcia rundy III kwartał 2021

 Zakres pomiarów

Dziedzina badania / wzorcowania: 10.01/ 10.02

Obiekt generator rubidowy z układem generacji sygnałów częstotliwości, okresu i przedziałów czasu
Parametr

błąd pomiaru/ odtwarzania częstotliwości

błąd pomiaru/ odtwarzania okresu

błąd pomiaru/ odtwarzania przedziału czasu

Możliwe zakresy pomiarowe

0,1 Hz ÷ 10 000 000 MHz
(wybrane punkty ustalone)
100 ns ÷ 10 s
(wybrane punkty ustalone)
5 ns ÷ 100 s
(wybrane punkty ustalone)

Organizator

Identyfikacja Laboratorium / Pracownia L2 / L2
Miejsce realizacji pomiary w siedzibie uczestnika
Szczegółowy Program do pobrania wkrótce
Karta zgłoszenia uczestnictwa wkrótce
Status  PLANOWANY

 

* ILC - porównania międzylaboratoryjne

do góry