Nawigacja

Pomiary w zakresie temperatury

Pomiary w zakresie temperatury

Autor : Katarzyna Szymańska
Opublikowane przez : Sebastian Margalski

Pomiary w zakresie temperatury1. Program porównań międzylaboratoryjnych w zakresie wzorcowania czujników termoelektrycznych z metali szlachetnych

Planowany termin rozpoczęcia planowania ILC* IV kwartał 2019
Planowany termin rozpoczecia rundy I kwartał 2020

Zakres pomiarów

Dziedzina badania / wzorcowania: 19.01

Obiekt czujniki termoelektryczne z metali szlachetnych
Parametr temperatura
Możliwe zakresy pomiarowe (0 ÷ 1085) ºC
(1085 ÷ 1200) ºC
(1200÷ 1300) ºC
(1300 ÷ 1500) ºC  
(0 ÷ 1553,5) °C

Organizator

Identyfikacja Laboratorium / Pracownia L10 / Pracownia temperatury
Miejsce realizacji ILC pomiary w siedzibie uczestnika
Szczegółowy Program do pobrania wkrótce
Karta zgłoszenia uczestnictwa wkrótce
Status  PLANOWANY

 2. Program porównań międzylaboratoryjnych w zakresie wzorcowania czujników SPRT

Planowany termin rozpoczęcia planowania ILC III kwartał 2019
Planowany termin rozpoczecia rundy III kwartał 2019

 Zakres pomiarów

Dziedzina badania / wzorcowania: 19.01

Obiekt czujniki SPRT
Parametr temperatura
Możliwe zakresy pomiarowe punkt potrójny H2O (0,01 °C),
punkt potrójny Hg (-38,8344 °C),
punkt topnienia Ga (29,7646 °C),
punkt krzepnięcia In (156,5985 °C),
punkt krzepnięcia Sn (231,928 °C),
punkt krzepnięcia Zn (417,527 °C),
punkt krzepnięcia Al (660,323 °C)

Organizator

Identyfikacja Laboratorium / Pracownia L10 / Pracownia temperatury
Miejsce realizacji ILC pomiary w siedzibie uczestnika
Szczegółowy Program do pobrania wkrótce
Karta zgłoszenia uczestnictwa wkrótce
Status  PLANOWANY

 


 

3. Program porównań międzylaboratoryjnych w zakresie wzorcowania czujników termometrów rezystancyjnych

Planowany termin rozpoczęcia planowania ILC I kwartał 2020
Planowany termin rozpoczecia rundy III-IV kwartał 2020

Zakres pomiarów

Dziedzina badania / wzorcowania: 19.01

Obiekt czujniki termometrów rezystancyjnych
Parametr temperatura
Możliwe zakresy pomiarowe 0,01 (ppw) (-50 ÷ 10) °C,
0 °C,
(10 ÷ 90) °C
(90 ÷ 260) °C
0,01 °C,
(-80 ÷ 550) °C

Organizator

Identyfikacja Laboratorium / Pracownia L10 / Pracownia temperatury
Miejsce realizacji ILC pomiary w siedzibie uczestnika
Szczegółowy Program do pobrania wkrótce
Karta zgłoszenia uczestnictwa wkrótce
Status  PLANOWANY

 


 

4. Program porównań międzylaboratoryjnych w zakresie wzorcowania termometrów elektrycznych

Planowany termin rozpoczęcia planowania ILC III kwartał 2020
Planowany termin rozpoczecia rundy I-III kwartał 2021

Zakres pomiarów

Dziedzina badania / wzorcowania: 19.01

Obiekt termometry elektryczne w tym elektroniczne
Parametr temperatura
Możliwe zakresy pomiarowe (- 25 ÷ - 11) °C
(- 10 ÷ + 99) °C  
(+ 100 ÷ + 250) °C  
0 °C
(-80 ÷ 550) °C

Organizator

Identyfikacja Laboratorium / Pracownia L10 / Pracownia temperatury
Miejsce realizacji ILC pomiary w siedzibie uczestnika
Szczegółowy Program do pobrania wkrótce
Karta zgłoszenia uczestnictwa wkrótce
Status  PLANOWANY

 

 

 

5. Program porównań międzylaboratoryjnych w zakresie wzorcowania termometrów szklanych cieczowych

Planowany termin rozpoczęcia planowania ILC IV kwartał 2019
Planowany termin rozpoczecia rundy III kwartał 2020

Zakres pomiarów

Dziedzina badania / wzorcowania: 19.02

Obiekt termometry szklane cieczowe
Parametr temperatura
Możliwe zakresy pomiarowe 0 °C 0,02 °C
(-50 ÷ 0) °C  
(0 ÷ 100) °C  
(100 ÷ 260) °C
0,01 °C
(-80 ÷ 550) °C

Organizator

Identyfikacja Laboratorium / Pracownia L10 / Pracownia temperatury
Miejsce realizacji ILC pomiary w siedzibie uczestnika
Szczegółowy Program do pobrania wkrótce
Karta zgłoszenia uczestnictwa wkrótce
Status  PLANOWANY

 

*ILC - porównania międzylaboratoryjne

do góry