Nawigacja

Zatwierdzenie typu przyrządu pomiarowego

Jakie informacje powinna zawierać dokumentacja techniczno–konstrukcyjna przyrządu?

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Dokumentacja techniczno–konstrukcyjna typu przyrządu pomiarowego powinna zawierać co najmniej:

 1. szczegółowy opis:
  a) budowy i działania przyrządu pomiarowego,
  b) zabezpieczeń zapewniających prawidłowe działanie przyrządu pomiarowego, o ile mają być stosowane,
  c) urządzeń regulacyjnych lub adiustacyjnych, o ile mają być stosowane,
  d) miejsc w przyrządzie pomiarowym przewidzianych do umieszczania cech legalizacji, oraz cech zabezpieczających, o ile maja być stosowane,
  e) opis urządzeń elektronicznych z rysunkami, wykresami, logicznymi schematami blokowymi wyjaśniającymi ich charakterystyki i działanie, o ile mają być stosowane;
 2. projekt konstrukcyjny przyrządu pomiarowego oraz schematy elementów, podzespołów, obwodów i innych części, które są istotne dla działania przyrządu pomiarowego;
 3. schematy objaśniające zasadę działania przyrządu pomiarowego oraz w miarę potrzeby fotografię;
 4. opisy i objaśnienia do rysunków i schematów;
 5. opis oprogramowania, uwzględniający jednoznaczną identyfikację zastosowanej wersji oprogramowania oraz wszystkie aspekty jego bezpieczeństwa, o ile ma być stosowane,
 6. opis procedur produkcyjnych zapewniających produkcję przyrządu pomiarowego zgodnego z zatwierdzonym typem.

Wymienione wyżej informacje przygotowano w oparciu o rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych z dnia 13 kwietnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 969).

do góry