Nawigacja

Usługi

Wzorcowania

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Główny Urząd Miar oferuje klientom usługę wzorcowania przyrządu pomiarowego.

Wzorcowanie (kalibracja)* jest działaniem, które w określonych warunkach, w pierwszym kroku ustala zależność pomiędzy odwzorowywanymi przez wzorzec pomiarowy wartościami wielkości wraz z ich niepewnościami pomiaru, a odpowiadającymi im wskazaniami wraz z ich niepewnościami, a w drugim kroku wykorzystuje tę informację do ustalenia zależności pozwalającej uzyskać wynik pomiaru na podstawie wskazania.

Kompletna oferta usług wzorcowania jest dostępna w Wykazie usług metrologicznych. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

* - definicja pochodzi z Międzynarodowego Słownika Terminów Metrologii Prawnej, wydanego przez GUM.

do góry