Nawigacja

Słowniki metrologiczne

Słowniki metrologiczne

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Na zdjęciu połączenie dwóch okładek: słowniczka wybranych terminów i definicji stosowanych w metrologii i probiernictwie oraz Międzynarodowego Słownika Terminów Metrologii Prawnej.

 

Słowniczek wybranych terminów i definicji stosowanych w metrologii i probiernictwie

Okładka Słowniczka: w formie książkowej. Okładka koloru szaro-granatowego.  

Trzecie poprawione wydanie (10.06.2020) polsko-angielskiego i angielsko-polskiego słowniczka wybranych terminów i definicji stosowanych w metrologii i probiernictwie, które ukazało się w 2020 r.

Niniejszy słowniczek zawiera najistotniejszą terminologię metrologiczną przedstawioną w publikacjach, jak również stanowi do nich uzupełnienie:

Ponadto zamieszczono w Słowniczku wybraną terminologię z zakresu probiernictwa, a także, dla wygody Czytelnika, aktualne, uchwalone przez 26. Generalną Konferencję Miar, definicje jednostek podstawowych Międzynarodowego Układu Jednostek Miar (SI) – stanowiące podstawową informację dla rozumienia dokonanej nowelizacji SI.

Głównym zamierzeniem niniejszej publikacji jest to, aby stała się pomocą dla osób pracujących w administracji miar i probierczej, a także dla osób korzystających z usług tej administracji. Przyczyniając się w ten sposób do ujednolicenia stosowanej w tych dziedzinach terminologii, ułatwienia wymiany informacji, tłumaczenia dokumentów, opracowań, broszur i innych publikacji oraz redagowania dokumentów. Słowniczek może również posłużyć jako pomoc w kontaktach z obcojęzycznymi partnerami i klientami.

Dlatego proszę o traktowanie zamieszczonego słownictwa jako zbioru otwartego i o zgłaszanie terminów, których Państwa zdaniem brakuje w nim, a które powinny uzupełnić kolejne wydanie, jak również dodatkowych zagadnień, które Państwa zdaniem powinny zostać uwzględnione. Propozycje będzie przyjmowało Biuro Strategii Głównego Urzędu Miar (strategia@gum.gov.pl).

W Słowniczku część haseł została uporządkowana zgodnie ze strukturą organizacyjną GUM, a pozostałe – alfabetycznie. Strony Słowniczka są numerowane. Zapraszamy do lektury.

 

Międzynarodowy Słownik Terminów Metrologii Prawnej

Okładka Słownika: Na białym tle tytuł Międzynarodowy Słownik Terminów Metrologii Prawnej. Na dole napis Główny Urząd Miar. Z lewej granatowy pasek.

Polskie wydanie „Międzynarodowego Słownika Terminów Metrologii Prawnej” jest tłumaczeniem „International Vocabulary of Terms in Legal Metrology” OIML V 1 Edition 2013 (E/F). Wydanie to zawiera dodatkowo indeksy terminów metrologicznych w językach włoskim i słowackim.

Niniejszy Słownik pomyślany jest jako publikacja referencyjna dla metrologów, jak również dla specjalistów z innych dziedzin, zaangażowanych w różnego rodzaju działalność powiązaną z metrologią prawną – od pomiarów i prawnej kontroli metrologicznej do działalności legislacyjnej. Może on również stanowić takie odniesienie dla instytucji rządowych i międzyrządowych, stowarzyszeń przedsiębiorców, wytwórców przyrządów pomiarowych i użytkowników usług pomiarowych.

do góry