Nawigacja

Metrologia i Probiernictwo. Biuletyn informacyjny

Metrologia i Probiernictwo. Biuletyn informacyjny

Autor : Adam Żeberkiewicz
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Biuletyn Głównego Urzędu Miar "Metrologia i Probiernictwo" pokazuje działalność polskiej administracji miar, jak również administracji probierczej. W interesujący sposób przedstawia dorobek laboratoriów pomiarowych. W Biuletynie prezentowane są zagadnienia związane z obecnością metrologii i pomiarów w życiu codziennym, współpracą w zakresie międzynarodowych programów naukowo-badawczych i w oparciu o porozumienia z uczelniami w Polsce. Swoje miejsce w publikacji znajduje również przegląd najważniejszych wydarzeń w świecie metrologii.

Łamy pisma są otwarte dla wszystkich, którzy chcieliby poruszyć ciekawy temat metrologiczny czy podzielić się wiedzą z jakiejś konkretnej specjalizacji. Zachęcamy do współredagowania pisma i przysyłania swoich propozycji.

„Metrologia – Biuletyn Głównego Urzędu Miar” wydawany był w latach 2007-2012 (wcześniej od 2005 r. pod nazwą Biuletynu Informacyjnego Sekretariatu Naukowego Metrologii GUM). „Metrologia” stanowiła forum informacyjne dla środowisk akademickich i gospodarczych współpracujących z Głównym Urzędem Miar na rzecz rozwoju polskiej metrologii. Głównym celem „Metrologii” była prezentacja dorobku Głównego Urzędu Miar w zakresie prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w obszarze wzorców państwowych, wzorców odniesienia i zagadnień związanych z przekazywaniem jednostek miar. Dodatkowo na łamach biuletynu przedstawiana była aktualna problematyka dotycząca metrologii światowej i najnowszych działań w jej obszarze. Łamy biuletynu otwarte były również dla publikacji przedstawicieli krajowego środowiska metrologicznego.

Ukazał się kolejny numer Biuletynu GUM. Zapraszamy do czytania.

do góry