Nawigacja

Biuletyn

Biuletyn Metrologia i Probiernictwo

Autor : Paweł Fotowicz
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Biuletyn Głównego Urzędu Miar przedstawia w możliwie obszerny sposób działalność polskiej administracji miar, jak również administracji probierczej. Czytelnicy mogą zapoznać się z dorobkiem laboratoriów pomiarowych GUM, a także dowiedzieć się więcej o zadaniach realizowanych przez terenową administrację miar. W Biuletynie prezentowane są zagadnienia związane z techniką i pomiarami, prawną kontrolą metrologiczną czy dotyczące realizacji międzynarodowych programów naukowo-badawczych. Miej­sce na łamach czasopisma znajduje również przegląd najważniejszych wydarzeń w świecie metrologii, a także publikowane są wywiady i artykuły popularyzatorsko-historyczne.

Numer 1 (26) / 2021

Okładka Biuletynu Metrologia i probiernictwo nr 1 (26) w 2021

pobierz PDF

Omówienie Przewodnika JCGM GUM-6:2020 dotyczącego podejścia modelowego przy wyznaczaniu niepewności pomiaru

Paweł Fotowicz (GUM)

Wiedza o rozposzczalności gazów może uratować życie

Iwona Misztal (OUM w Katowicach)

Wpływ gradientu temperatury na niepewność pomiaru w procesie wzorcowania termometrów szklanych cieczowych i elektrycznych

Helena Bodzek (OUM w Bydgoszczy)

Właściwości magnetyczne wzorców masy w odniesieniu do wymagań zawartych w Zaleceniu Międzynarodowym OIML R 111-1

Honorata Michalska, Katarzyna Kapela (OUM w Bydgoszczy)

Metoda spektrometrii fluorescencji rentgenowskiej alternatywą dla badań niszczących przy podejmowaniu decyzji o próbie wyrobów ze stopów metali szlachetnych

Aleksandra Górkiewicz-Malina, Paweł Kowalówka (OUP w Krakowie)

Praca Wydziału Nadzoru Okręgowego Urzędu Probierczego w Warszawie w dobie pandemii

Jacek Motyka (OUP w Warszawie)

do góry