Nawigacja

Biuletyn

Biuletyn Metrologia i Probiernictwo

Autor : Paweł Fotowicz
Opublikowane przez : Sebastian Margalski

Biuletyn Głównego Urzędu Miar 2005-2019

Biuletyn Głównego Urzędu Miar "Metrologia i Probiernictwo" pokazuje działalność polskiej administracji miar, jak również administracji probierczej. W interesujący sposób przedstawia dorobek laboratoriów pomiarowych. W Biuletynie prezentowane są zagadnienia związane z obecnością metrologii i pomiarów w życiu codziennym, współpracą w zakresie międzynarodowych programów naukowo-badawczych i w oparciu o porozumienia z uczelniami w Polsce. Swoje miejsce w publikacji znajduje również przegląd najważniejszych wydarzeń w świecie metrologii.

Łamy pisma są otwarte dla wszystkich, którzy chcieliby poruszyć ciekawy temat metrologiczny czy podzielić się wiedzą z jakiejś konkretnej specjalizacji. Zachęcamy do współredagowania pisma i przysyłania swoich propozycji.

Paweł Fotowicz: pawel.fotowicz@gum.gov.pl

„Metrologia – Biuletyn Głównego Urzędu Miar” wydawany był w latach 2007-2012 (wcześniej od 2005 r. pod nazwą Biuletynu Informacyjnego Sekretariatu Naukowego Metrologii GUM). „Metrologia” stanowiła forum informacyjne dla środowisk akademickich i gospodarczych współpracujących z Głównym Urzędem Miar na rzecz rozwoju polskiej metrologii. Głównym celem „Metrologii” była prezentacja dorobku Głównego Urzędu Miar w zakresie prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w obszarze wzorców państwowych, wzorców odniesienia i zagadnień związanych z przekazywaniem jednostek miar. Dodatkowo na łamach biuletynu przedstawiana była aktualna problematyka dotycząca metrologii światowej i najnowszych działań w jej obszarze. Łamy biuletynu otwarte były również dla publikacji przedstawicieli krajowego środowiska metrologicznego.

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania biuletynu.

 

Biuletyn Metrologia i probiernictwo 2/2019 nr 23
pobierz PDF
 

Numer 2 (23)/2019 - w numerze m.in.:

s.09

Konsekwencje wydarzenia "GPS week number rollover" w synchronizacji czasu na potrzeby gospodarki i społeczeństwa oraz w metrologii czasu i częstotliwości Maciej Gruszczyński, Albin Czubla (GUM), Marcin Szołucha (WAT)

s.17

Budowa układu konfekcjonowania certyfikowanych materiałów odniesienia w postaci wodnych roztworów etanolu do opakowań jednostkowych Piotr Janko

 s.48

Projekt „ŚWITEŹ” – wdrożenie platformy elektronicznych usług publicznych w administracji miar - Michał Kolczyński

s.52

Znaczenie i zasady certyfikacji w obszarze przyrządów pomiarowych - Aleksandra Lewicka, Jerzy Brennejzen, Andrzej Lewicki

s.71

Światło w służbie jednostek miar - Paweł Fotowicz

 

Biuletyn Metrologia i probiernictwo nr 1 - 2019
pobierz PDF
 

Numer 1 (22)/2019 - w numerze m.in.:

s.15

Analiza strategiczna polskiego projektu wagi Kibble’a Tadeusz Szumiata, Maciej Dobieszewski, Andrzej Hantz, Wojciech Wiśniewski, Jerzy Szutkowski, Arkadiusz Podgórni, Mariusz Janeczko

s.38

Bezpieczeństwo cyfrowe a rzetelność pomiaru Michał Mosiądz, Janusz Sobiech, Jacek Wójcik

s.48

Projekty strategiczne Samodzielnego Laboratorium Długości Głównego Urzędu Miar Dariusz Czułek

s.52

Weryfikacja wpływu wyników porównań prowadzonych w warunkach zrównoważonego eksperymentu wewnątrz laboratoryjnego na CMC laboratorium wzorcującego Wiesław Gosk

s.71

Od metra dawnego do współczesnego Paweł Fotowicz

do góry