Nawigacja

Biuletyn

Biuletyn Metrologia i Probiernictwo

Autor : Paweł Fotowicz
Opublikowane przez : Sebastian Margalski

Biuletyn Głównego Urzędu Miar przedstawia w możliwie obszerny sposób działalność polskiej administracji miar, jak również administracji probierczej. Czytelnicy mogą zapoznać się z dorobkiem laboratoriów pomiarowych GUM, a także dowiedzieć się więcej o zadaniach realizowanych przez terenową administrację miar. W Biuletynie prezentowane są zagadnienia związane z techniką i pomiarami, prawną kontrolą metrologiczną czy dotyczące realizacji międzynarodowych programów naukowo-badawczych. Miej­sce na łamach czasopisma znajduje również przegląd najważniejszych wydarzeń w świecie metrologii, a także publikowane są wywiady i artykuły popularyzatorsko-historyczne.

Numer 2 (25) / 2020

Okładka Biuletynu Metrologia i Probiernictwo numer 2 (25) /2020

pobierz PDF

e-CzasPL – system niezawodnej i wiarygodnej dystrybucji czasu urzędowego na obszarze RP

Maciej Gruszczyński, Albin Czubla, Łukasz Czerski (GUM)

Informatyzacja w Głównym Urzędzie Miar – nowa jakość usług dla obywateli i przedsiębiorców w sprawach tachografów

Weronika Biaduń, Michał Kolczyński, Karol Markiewicz, Anita Radwańska (GUM)

Europejski projekt metrologiczny NanoWires wspierający rozwój nanotechnologii dla przemysłu energii odnawialnej

Janusz D. Fidelus (GUM), Teodor Gotszalk (Politechnika Wrocławska)

Efekty udziału GUM w projekcie EMPIR 16RPT02 ALCOREF: rozszerzenie oferty o nowe certyfikowane materiały odniesienia – wodne wzorce etanolu

Piotr Janko, Ewa Malejczyk, Michał Nawotka (GUM)

Przekształcenie wskazania analogowego przyrządu pomiarowego na postać cyfrową

Dariusz Luśtyk (GUM)

Badanie wyrobów aerozolowych w Laboratorium Badań Radiologicznych OUM w Warszawie

Marcin Sawicki (OUM w Warszawie)

Wzorcowanie ciśnieniomierzy obciążnikowo-tłokowych w Okręgowym Urzędzie Miar w Bydgoszczy

Krzysztof Szulc, Grażyna Andreskowska (OUM w Bydgoszczy)

Badanie złotych sztabek przy użyciu konduktometru w Okręgowym Urzędzie Probierczym w Krakowie

Paweł Kowalówka (OUP w Krakowie)

W inkaskim świecie miar

Adam Żeberkiewicz (GUM) - wywiad z dr Anną Kubicką
Numer 1 (24) / 2020

Okładka Biuletynu Metrologia i probiernictwo nr 1 (24) w 2020

pobierz PDF

Udział Głównego Urzędu Miar w europejskim projekcie badawczym EMPIR w dziedzinie siły

Janusz D. Fidelus

Pomiar czasu ekspozycji w miernikach promieniowania rentgenowskiego

Arkadiusz Urban, Albin Czubla, Adrian Knyziak

Modernizacja stanowiska pomiarowego do wzorcowania wzorców polarymetrycznych

Beata Sokołowska, Natalia Wojciechowska

Wnioski wynikające z eksploatacji komparatorów masy pozyskanych dla terenowej administracji miar

Katarzyna Kapela

Wzorcowanie przetworników ciśnienia w OUM Szczecin

Alfred Kuczyński

54. posiedzenie Międzynarodowego Komitetu Metrologii Prawnej.
Bratysława, 21–25 października 2019 r.

Kamila Szulc, Marcin Mikiel

Terenowa administracja miar w walce z pandemią

Paulina Wesołowska

Wizyta w Urzędzie Probierczym w Izraelu i w Centrum Wzornictwa Yvel w ramach posiedzenia Stałego Komitetu Konwencji Wiedeńskiej

Agnieszka Nowak

Probiernictwo w czasie pandemii

Maria M. Ulaczyk

Historia kilograma

Paweł Fotowicz

Urzędy miar w czasach kryzysów

Adam Żeberkiewicz

145 lat Konwencji Metrycznej

Kaja Drąg
do góry