Nawigacja

Projekty strategiczne Samodzielnego Laboratorium Długości Głównego Urzędu Miar - artykuł 1 (22)/2019

Projekty strategiczne Samodzielnego Laboratorium Długości Głównego Urzędu Miar - artykuł 1 (22)/2019

Autor : Dariusz Czułek
Opublikowane przez : Sebastian Margalski

STRESZCZENIE

Omówiono dwa projekty strategiczne realizowane w Samodzielnym Laboratorium Długości: „Udział w projekcie wykorzystania mikroukładów elektromechanicznych do zapewnienia wzorców wymiarów dla użytkowników mikroskopów bliskich oddziaływań i mikroskopów elektronowych” oraz „Udział w projekcie opracowania polskiego kompaktowego laserowego wzorca długości/częstotliwości – elementu składowego interferometru dla celów przemysłowych”.

ABSTRACT

Two strategic projects realized in the Length Laboratory was discussed: “Participation in the project of using MEMS to provide dimensional standards for users of atomic force microscopes” and “Participation in the project of developing a Polish compact laser length / frequency standard – a part of the interferometer for industrial purposes”.

do góry