Nawigacja

Projekt „ŚWITEŹ” – wdrożenie platformy elektronicznych usług publicznych w administracji miar

Projekt „ŚWITEŹ” – wdrożenie platformy elektronicznych usług publicznych w administracji miar

Autor : Michał Kolczyński
Opublikowane przez : Sebastian Margalski

Projekt Świteź

Streszczenie

Dążąc do osiągnięcia wyznaczonych kierunków rozwoju administracji miar, określonych w dokumentach strategicznych, dotyczących dobrze zorganizowanej sieci wyspecjalizowanych placówek terenowych, Główny Urząd Miar podjął się realizacji projektu „ŚWITEŹ” – Systemu Wsparcia Informatycznego Usług Terenowej Administracji Miar. Zwiększenie dostępności i jakości usług świadczonych przez administrację miar to jeden z najważniejszych celów postawionych przed tym projektem.

 

Abstract

Aiming at achieving the designated directions of development of the administration of measures specified in strategic documents regarding a well-organized network of specialized field facilities, the Central Office of Measures implements the project “ŚWITEŹ” – IT Support System for Local Administration of Measures.

 

Logo Świteź

do góry