Nawigacja

Ogłoszenia o wolnych miejscach na staż/praktykę/wolontariat

PŁATNY STAŻ W PRACOWNI KONSTRUKCJI MECHANICZNYCH W SAMODZIELNYM LABORATORIUM WSPARCIA PRZEMYSŁU

Opublikowane przez : Kamila Szulc

MIEJSCE ODBYWANIA STAŻU

00-139 Warszawa, ul. Elektoralna 2

ZAKRES ZADAŃ

 • projektowanie CAD (Solidworks, AutoCAD – tych programów aktualnie używamy w procesie projektowania),
 • druk 3D – realizacje projektów przygotowanych w Pracowni Konstrukcji Mechanicznych (także samodzielnie zaprojektowanych),
 • wdrożenie technologii cyfrowych:  wdrożenie oprogramowania do sterowania frezarką CNC,
 • ścisła współpraca z warsztatem GUM przy wykonywaniu części, zespołów lub podzespołów wykonywanych tradycyjną obróbką skrawaniem,
 • przygotowywanie dokumentacji technicznej w prowadzonych projektach i umieszczania jej w odpowiednich bazach,
 • współpraca z laboratoriami i innymi komórkami organizacyjnymi GUM w szerokim zakresie – od projektów nowych stanowisk pomiarowych, poprzez modyfikację istniejących stanowisk, po usuwanie awarii sprzętu pomiarowego i stanowiskowego w zakresie mechanicznym,

PROFIL KANDYDATA

 • student/ka lub absolwent/ka studiów technicznych o profilu mechanicznym, który/a w dniu planowanego rozpoczęcia stażu nie ukończył/a 35 lat,
 • znajomość j. angielskiego umożliwiająca czytanie dokumentacji technicznej,
 • podstawowa wiedza z zakresu obróbki mechanicznej sterowanej numerycznie – druk 3D, maszyny CNC,
 • sprawność manualna umożliwiająca prowadzenie ręcznych prac warsztatowych,
 • wyobraźnia przestrzenna,
 • umiejętność tworzenia rysunku technicznego przy wykorzystaniu oprogramowania typu CAD,
 • chęć nauki zastosowania nowych technologii alternatywnych dla konwencjonalnych metod powstawania elementów konstrukcji,
 • osoba ubiegająca się o staż w GUM musi posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas jego odbywania.

DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE

 • kreatywność w tworzeniu nowych, nieszablonowych rozwiązań w obszarze konstrukcji mechanicznych,
 • umiejętność prowadzenia prac projektowych, konstrukcyjnych i wytwórczych w zakresie elementów mechanicznych stanowisk pomiarowych, w celu wsparcia rozwoju i utrzymania stanowisk pomiarowych,
 • znajomość nowoczesnych technologii stosowanych w obróbce mechanicznej i obrabiarek mechanicznych.

OFERUJEMY

 • możliwość odbycia 12-miesięcznego płatnego stażu w dynamicznie rozwijającej się krajowej instytucji metrologicznej (NMI),
 • wynagrodzenie wypłacane po upływie każdego miesiąca obowiązywania umowy – wysokość miesięcznego wynagrodzenia brutto stanowić będzie iloczyn liczby godzin przepracowanych w miesiącu x stawka godzinowa (minimalna stawka godzinowa obowiązująca w danym roku; w 2021r. to 18,30zł brutto),
 • bardzo dużą różnorodność zadań – projekty realizowane w Pracowni Konstrukcji Mechanicznych są jednostkowe, bardzo rzadko się powtarzają,
 • przez cały okres trwania stażu wsparcie opiekuna merytorycznego,
 • otwarte i przyjazne środowisko pracy,
 • plan stażu uwzględniający ewentualne zajęcia na uczelni,
 • dogodną lokalizację w centrum Warszawy z rozbudowaną siecią połączeń komunikacyjnych,
 • po zakończeniu odbywania stażu – zaświadczenie o rodzaju wykonanych zadań i nabytych umiejętnościach.

Aplikacje prosimy składać wyłącznie w formie elektronicznej na adres praktyki.gum@gum.gov.pl do dnia 19.09.2021 r.
z dopiskiem w tytule e-maila „Staż L11.1”.

Aplikacje powinny zawierać:

-CV (koniecznie z informacją o dacie urodzenia oraz terminie rozpoczęcia i ewentualnego zakończenia studiów),

-zgłoszenie (wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie przez Prezesa Głównego Urzędu Miar danych zawartych w zgłoszeniu w celach rekrutacyjnych),

-skan dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia.

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

W razie dodatkowych pytań, zachęcamy do kontaktu telefonicznego: 22 581 92 38.

do góry