Nawigacja

Tablice z układem SI

Nowe tablice z układem Jednostek Miar SI po redefinicji już dostępne

Autor : Agnieszka Zoń
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

W związku z wejściem w życie nowych definicji poszczególnych jednostek SI, Główny Urząd Miar przygotował zestaw tablic, opisujących cechy i charakterystyki poszczególnych jednostek. Tablice można samodzielnie wydrukować.

Międzynarodowy Układ Jednostek Miar SI jest układem preferowanym do stosowania na całym świecie, jako podstawowy język nauki, technologii, przemysłu i ogólnoświatowego handlu. Został ustanowiony w 1960 roku na 11 posiedzeniu Generalnej Konferencji Miar (CGPM).

Jest to spójny układ siedmiu jednostek podstawowych: kilograma, metra, sekundy, ampera, kelwina, mola, kandeli. Do układu SI zaliczamy także jednostki pochodne, zdefiniowane jako iloczyny potęg jednostek podstawowych oraz 22 jednostki pochodne o nazwach specjalnych.

Nowe logo Układu SI - w kolorowym kółku siedem jednostek miar - każda w innym kolorze.

Od 20 maja 2019 roku wszystkie jednostki podstawowe Układu SI są zdefiniowane w kategoriach stałych podstawowych będących najbardziej stabilnymi wielkościami w nauce. Przyjęte rozwiązanie eliminuje ciągłe modyfikacje definicji jednostek narzucone przez wprowadzane w nauce innowacje, a także konieczność polegania na artefaktach (np. kilogram, jako jednostka podstawowa, jest obecnie zdefiniowany w ujęciu stałej Plancka h, a nie za pośrednictwem międzynarodowego prototypu kilograma, IPK).

W związku z wejściem w życie nowych definicji jednostek miar SI, Główny Urząd Miar chcąc przybliżyć tematykę jednostek miar przygotował, w formie zbioru tablic, skondensowane informacje nt. „nowego SI”, a także nt. jednostek miar nienależących do SI, dopuszczonych do stosowania wraz z jednostkami SI.

Tablice mogą być przydatną pomocą naukową zarówno w szkołach podstawowych, jak i uczelniach wyższych i nie tylko.
 

Cztery Tablice SI powieszone na murze.

SI jest praktycznym i dynamicznym układem, który zmienia się pod wpływem najnowszych osiągnięć naukowych i technologicznych. Wynikiem długoletnich prac badawczych teoretycznych i eksperymentalnych jest ostatnia zmiana SI, przyjęta na 26. posiedzeniu CGPM, a obowiązująca od 20 maja 2019 r.

Jak już wspomniano, SI jest podstawowym językiem, ważnym nie tylko dla naukowców i specjalistów z dziedziny techniki i inżynierii, ale również dla osób związanych zawodowo z przemysłem, obronnością i bezpieczeństwem publicznym, ochroną zdrowia i środowiska naturalnego, edukacją oraz wieloma innymi aspektami życia społecznego. Ponadto jednostki SI uznane są w Polsce jako jednostki legalne, co oznacza obowiązek ich stosowania podczas użytkowania przyrządów pomiarowych, wykonywania pomiarów i wyrażania wartości wielkości.

Przepisy regulujące sprawy legalnych jednostek miar to: ustawa Prawo o miarach oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie legalnych jednostek miar (Dz. U. z 2020 r. poz. 1024) wraz z obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2020 r. o sprostowaniu błędu (Dz. U. z 2020 r. poz. 1224).

Nazwy i oznaczenia przedrostków wyrażających mnożniki dziesiętne służące do tworzenia dziesiętnych podwielokrotności i wielokrotności jednostek miar.

Serdecznie zachęcamy do samodzielnego pobrania, wydrukowania i udostępniania np. w swoich szkołach, uczelniach i instytucjach.

Zbiór Tablic:

 • Tablica 1 z 8: Jednostki podstawowe SI;
 • Tablica 2.1 i 2.2 z 8: Objaśnienia definicji jednostek podstawowych SI;
 • Tablica 3 z 8: Jednostki pochodne SI, wyrażone za pomocą jednostek podstawowych SI
  oraz 4 z 8: przedrostki SI do wyrażania dziesiętnych wielokrotności i podwielokrotności jednostek;
 • Tablica 5 z 8: Jednostki pochodne SI o nazwach i symbolach specjalnych;
 • Tablica 6 z 8: Jednostki pochodne SI, których nazwy i symbole zawierają jednostki pochodne SI posiadające własne nazwy i symbole;
 • Tablica 7 z 8: Jednostki miar nienależące do SI dopuszczone do stosowania wraz z jednostkami SI;
 • Tablica 8 z 8: Zasady zapisu wielkości wyrażonych w jednostkach SI oraz legalne jednostki miar.

Tablice udostępniamy do pobrania. Zachęcamy do wydrukowania we własnym zakresie i udostępnienia, np. w szkołach, uczelniach etc.

 • Jednostki podstawowe SI Tablica Jednostki podstawowe SI
  Jednostki podstawowe SI
 • Objaśnienia definicji jednostek podstawowych SI 2.1 Tablica Objaśnienia definicji jednostek podstawowych SI - część 1.
  Objaśnienia definicji jednostek podstawowych SI 2.1
 • Objaśnienia definicji jednostek podstawowych SI 2.2 Tablica Objaśnienia definicji jednostek podstawowych SI, część 2.
  Objaśnienia definicji jednostek podstawowych SI 2.2
 • Jednostki pochodne SI, wyrażone za pomocą Jednostek Podstawowych SI (przykłady) TABLICA Jednostki pochodne SI, wyrażone za pomocą Jednostek Podstawowych SI (przykłady)
  Jednostki pochodne SI, wyrażone za pomocą Jednostek Podstawowych SI (przykłady)
 • Jednostki pochodne SI o nazwach i symbolach specjalnych Tablica Jednostki pochodne SI o nazwach i symbolach specjalnych
  Jednostki pochodne SI o nazwach i symbolach specjalnych
 • Jednostki pochodne SI, których nazwy i symbole zawierają jednostki pochodne SI, posiadające specjalne nazwy i symbole (przykłady) Tablica Jednostki pochodne SI, których nazwy i symbole zawierają jednostki pochodne SI, posiadające specjalne nazwy i symbole (przykłady)
  Jednostki pochodne SI, których nazwy i symbole zawierają jednostki pochodne SI, posiadające specjalne nazwy i symbole (przykłady)
 • Jednostki miar nienależące do SI, dopuszczone do stosowania wraz z jednostkami SI Tablica Jednostki miar nienależące do SI, dopuszczone do stosowania wraz z jednostkami SI
  Jednostki miar nienależące do SI, dopuszczone do stosowania wraz z jednostkami SI
 • Zasady zapisu wielkości wyrażonych w jednostkach SI Tablica Zasady zapisu wielkości wyrażonych w jednostkach SI
  Zasady zapisu wielkości wyrażonych w jednostkach SI
do góry