Nawigacja

Tablice i plakaty

Tablice i plakaty o SI

Opublikowane przez : Sebastian Margalski

W związku z wejściem w życie nowych definicji jednostek miar SI, Główny Urząd Miar chcąc przybliżyć tematykę jednostek miar przygotował, w formie zbioru tablic, skondensowane informacje nt. „nowego SI”, a także nt. jednostek miar nienależących do SI, dopuszczonych do stosowania wraz z jednostkami SI.

Tablice mogą być przydatną pomocą naukową zarówno w szkołach podstawowych, jak i uczelniach wyższych i nie tylko.
 

Cztery Tablice SI powieszone na murze.

SI jest praktycznym i dynamicznym układem, który zmienia się pod wpływem najnowszych osiągnięć naukowych i technologicznych. Wynikiem długoletnich prac badawczych teoretycznych i eksperymentalnych jest ostatnia zmiana SI, przyjęta na 26. posiedzeniu CGPM, a obowiązująca od 20 maja 2019 r.

Jak już wspomniano, SI jest podstawowym językiem, ważnym nie tylko dla naukowców i specjalistów z dziedziny techniki i inżynierii, ale również dla osób związanych zawodowo z przemysłem, obronnością i bezpieczeństwem publicznym, ochroną zdrowia i środowiska naturalnego, edukacją oraz wieloma innymi aspektami życia społecznego. Ponadto jednostki SI uznane są w Polsce jako jednostki legalne, co oznacza obowiązek ich stosowania podczas użytkowania przyrządów pomiarowych, wykonywania pomiarów i wyrażania wartości wielkości.

Tablice oraz plakaty udostępniamy do pobrania. Zachęcamy do wydrukowania we własnym zakresie i udostępnienia, np. w szkołach, uczelniach etc.

Zapraszamy również do pobrania plakatów promocyjnych z definicjami poszczególnych 7 jednostek SI:

Na ścianie powieszone za spinacze plakaty z definicjami i zdjęciami 3 jednostek SI: sekundy, kilograma i ampera.

do góry