Nawigacja

sekunda

sekunda

Autor : Aleksandra Gadomska
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

czas → sekunda → s

Obecna definicja

czas równy 9 192 631 770 okresom promieniowania odpowiadającego przejściu między dwoma nadsubtelnymi poziomami stanu podstawowego atomu cezu 133

Nowa, proponowana definicja

Sekunda, oznaczenie s, to jednostka czasu SI. Jest ona zdefiniowana poprzez ustaloną wartość liczbową częstotliwości cezu ∆νCs, niezakłóconego stanu podstawowego częstotliwości nadsubtelnego przejścia atomu cezu 133, wynoszącą 9 192 631 770, wyrażoną w jednostce Hz, która równa się s-1


Uwaga: wartości liczbowe stałych podstawowych w nowych definicjach są zgodne z bazą CODATA 2017

do góry