Nawigacja

kilogram

kilogram

Autor : Aleksandra Gadomska
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Logo układu SI, w kółku, z wyszarzonymi symbolami sześciu jednostek miar, na czerwono zaznaczony symbol kg.

masa → kilogram → kg

 

Definicja obowiązująca do 19.05.2019

Jednostka masy, która jest równa masie międzynarodowego prototypu kilograma przechowywanego w Międzynarodowym Biurze Miar w Sèvres. 
 

Nowa definicja - od 20.05.2019 

Kilogram, oznaczenie kg, jest to jednostka SI masy. Jest ona zdefiniowana poprzez przyjęcie ustalonej wartości liczbowej stałej Plancka h, wynoszącej 6,626 070 15×10‑34, wyrażonej w jednostce J s, która jest równa kg m2 s-1, przy czym metr i sekunda zdefiniowane są za pomocą c i ∆νCs
Kilogram z zestawieniem stałych. Logo układu SI, w kółku, z wyszarzonymi symbolami sześciu jednostek miar, na czerwono zaznaczony symbol kg, pod symbolami jednostek symbole stałych podstawowych, na różowo i pomarańczowo zaznaczone symbole stałych Plancka h, c i ∆νCs
 

Nowa definicja, określa jednostkę kg m2 s−1 (jest to jednostka wielkości fizycznych działania i momentu pędu). W połączeniu z definicją metra (m) i sekundy (s) prowadzi to do określenia jednostki masy (kg), wyrażonej przy użyciu wartości stałej Plancka h.

 

Polecamy:

Miniatura Broszury SIMiniatura broszury Redefinicja SI. W rolach głównych stałe podstawowe.

Miniatura broszury Krótkie streszczenie informacji o Międzynarodowym Układzie Jednostek Miar, SI


Uwaga: wartości liczbowe stałych podstawowych w nowych definicjach są zgodne z bazą CODATA 2017

do góry