Nawigacja

amper

amper

Autor : Aleksandra Gadomska
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

 W logo SI w kształcie koła na zielono zaznaczony symbol ampera - a. Pozostałe symbole jednostek miar wyszarzone.

prąd elektryczny → amper → A

 

Definicja obowiązująca do 19.05.2019

Prąd elektryczny niezmieniający się, który, płynąc w dwóch równoległych prostoliniowych, nieskończenie długich przewodach o przekroju kołowym znikomo małym, umieszczonych w próżni w odległości 1 metra od siebie, wywołałby między tymi przewodami siłę 2×10–7 niutona na każdy metr długości

Nowa definicja - od 20.05.2019

amper, oznaczenie A, jest to jednostka SI prądu elektrycznego. Jest ona zdefiniowana poprzez przyjęcie ustalonej wartości liczbowej ładunku elementarnego e, wynoszącej 1,602 176 634×10-19, wyrażonej w jednostce C, która jest równa A s, gdzie sekunda zdefiniowana jest za pomocą ∆νCs.

 W logo SI w kształcie koła na zielono zaznaczony symbol ampera - a. Pozostałe jednostki miar wyszarzone. Pod nimi w kole symbole stałych definiujących.


Uwaga: wartości liczbowe stałych podstawowych w nowych definicjach są zgodne z bazą CODATA 2017

do góry