Nawigacja

Aktualności

Uruchomienie Systemu TRANS-TACHO

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Z końcem listopada 2023 r. Główny Urząd Miar zakończył realizację wdrożenia projektu „System informatyczny służący stworzeniu środowiska cyfrowego dla realizacji usług publicznych i zadań Głównego Urzędu Miar w sprawach tachografów – TRANS-TACHO”.

Projekt zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 2
„E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr „2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

W połowie października 2023 r. ruszył start pilotażowy nowego systemu informatycznego TRANS-TACHO, stworzonego w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE. Jest to pakiet innowacyjnych e-usług uruchomianych w ramach cyfryzacji administracji publicznej. Usprawnia on wymianę dokumentów z Głównym Urzędem Miar osobom fizycznym i firmom, które zajmują się instalacją i serwisem tachografów.

Wśród dostępnych e-usług wymienić należy przede wszystkim e-usługi z zakresu certyfikacji:

 • technika;
 • podmiotu prowadzącego warsztat tachografów;
 • podmiotu szkolącego;
 • tachografu.

W celu przejścia na stronę Systemu należy:

 • wpisać w przeglądarce adres trans-tacho.gum.gov.pl

lub

 • zeskanować poniższy QR Kod

kod QR

bądź

 • kliknąć na stronie Głównego Urzędy Miar w zakładkę System TRANS-TACHO

GUM ⇒ Projektu UE ⇒ TRANS-TACHO ⇒ system TRANS-TACHO

Zrzut ekranu strony internetowej GUM, na której znajdują się informacje o projekcie Trans-Tacho z zaznaczonym miejscem do kliknięcia, aby przejść na stronę systemu Trans-Tacho

 

W celu uzyskania dostępu do wszystkich funkcjonalności systemu, jako osoba fizyczna, należy założyć konto osobiste i dokonać rejestracji użytkownika.

Jeżeli chcesz uzyskać dostęp do funkcjonalności przewidzianych dla pomiotów, po założeniu konta osobistego musisz dodać,
w profilu użytkownika osoby fizycznej, konto firmowe poprzez: 

 • wybranie przycisku „+ Dodaj konto firmowe”;
 • wypełnienie formularza;
 • wygenerowanie wniosku. 

Aby zatwierdzić konto firmowe, Administrator systemu (pracownik GUM) weryfikuje umocowanie danej osoby do reprezentacji danej firmy, np. poprzez sprawdzenie danych rejestrowych w CEIDG/KRS lub weryfikację pełnomocnictwa. 

W przypadku zakładania konta firmowego przez pełnomocnika, wypełnione pełnomocnictwo, którego przykładowy wzór dostępny jest TUTAJ, należy przesłać do Głównego Urzędu Miar z wykorzystaniem formy:

 1. elektronicznej
 • formularz pisma ogólnego w TRANS-TACHO złożony przez osobę fizyczną, do którego zostanie dołączony załącznik – pełnomocnictwo np. ze wzoru przygotowanego przez GUM (rekomendujemy plik pdf) zawierający elektroniczny podpis mocodawcy;
 •  ePUAP

lub

 1. papierowej
 • tradycyjna wysyłka Poczta Polska/firma kurierska;   
 • osobiście w kancelarii głównej GUM.

Po weryfikacji pełnomocnictwa konto firmowe zostanie aktywne i będzie gotowe do procedowania spraw.

System został stworzony również w wersji mobilnej. Użytkownicy urządzeń z systemami Android oraz iOS znajdą dedykowane dla swojego systemu aplikacje, które można pobrać za darmo z oficjalnych sklepów Google Play oraz App Store.

Grupy docelowe, do których adresowana jest platforma:

 • technicy warsztatów;
 • podmioty prowadzące warsztat tachografów;
 • podmioty szkolące techników warsztatów;
 • producenci tachografów (elementów składowych tachografu);
 • przewoźnicy drogowi. Przedsiębiorcy działający na podstawie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego;
 • kierowcy wykonujący przewozy drogowe. Zatrudnieni w transporcie drogowym;
 • służby kontrolne określone w art. 24 ustawy o tachografach: Krajowa Administracja Skarbowa; Straż Graniczna; Policja; Inspekcja Drogowa (GITD), Inspekcja Pracy.

W efekcie uruchomienia nowoczesnej platformy TRANS-TACHO Główny Urząd Miar wykonał kolejny milowy krok w kierunku cyfryzacji administracji miar:

 • Klienci GUM uzyskali dostęp do wysokopoziomowych usług elektronicznych;
 • wdrożono elektroniczną wymianę dokumentów pomiędzy GUM a Klientem;
 • zastosowano elektroniczną formę uwierzytelniania zarówno Klientów, jak i jednostek Administracji Miar w ramach realizacji spraw;
 • zmodernizowano rejestry publicznych i baz danych (m.in. ewidencji warsztatów i techników), prowadzone przez GUM w obszarze tachografów,
 • udostępniono w przystępnej i łatwej od obsługi formie (również na urządzeniach mobilnych) publiczne rejestry wymagane ustawą o tachografach;
 • udostępniono do użytku wewnętrznego administracji miar bazy danych w zakresie:
  1. ewidencji podmiotów, posiadających zezwolenie na prowadzenie warsztatu, w tym dane techników, informacji o zawieszeniu prowadzenia działalności i podjęciu zawieszonej działalności, informacji o zmianach danych określonych w zezwoleniu, wykazów urządzeń będących na wyposażeniu warsztatów, zmian wyposażenia warsztatów;
  2. wydanych decyzji (zezwolenia, certyfikaty techników, certyfikaty podmiotów szkolących, świadectwa homologacji typu, świadectwa funkcjonalności (tachografu lub jego elementów składowych) – w tym: zmiany, wygaszenia, cofnięcia.

Chcąc ułatwić Klientom poruszanie się po nowej platformie, przygotowana została instrukcja korzystania z Systemu wraz z serią filmów instruktażowych. Wszystkie materiały dostępne są na stronie TRANS-TACHO.

Dziękujemy wszystkim osobom fizycznym oraz podmiotom, które biorą udział w pilotażowym uruchomieniu systemu, uczestniczącym w procesie weryfikacji poprawności działania poszczególnych funkcjonalności Systemu.

do góry