Nawigacja

Aktualności

Filmy instruktażowe dla użytkowników Sytemu „TRANS-TACHO”

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

W celu ułatwienia Państwu stawiania pierwszych kroków w naszej nowej platformie oraz zachęcenia do korzystania z niej, Główny Urząd Miar przygotował serię 39 filmów instruktażowych.

Materiał audiowizualny zostały podzielony tematycznie. Filmy od 1 do 6 omawiają kwestie rejestracji oraz logowania; 7-16 przedstawiają poszczególne funkcjonalności; 17 dotyczy użytkowania aplikacji mobilnej; 19-21 certyfikacji technika; 22-29 certyfikacji warsztatu; 30-34 certyfikacji podmiotu szkolącego; 35-37 certyfikacji tachografu; 38 i 39 omawiają składanie pism i wniosków.

W celu obejrzenia interesującego Państwa filmu wystarczy kliknąć w jego tytuł.

Filmy instruktażowe

 1. Rejestracja Klienta w Podsystemie Klienta
 2. Logowanie do Podsystemu Klienta (Węzeł Krajowy)
 3. Logowanie do Podsystemu Klienta (Certyfikat Kwalifikowany)
 4. Logowanie do Podsystemu Klienta (login i hasło)
 5. Nie pamiętasz hasła? – (odzyskiwanie/zmiana hasła)
 6. Zakładanie profilu firmowego
 7. Powiadomienia w Podsystemie Klienta
 8. Wersje robocze dokumentów
 9. Moje sprawy
 10. Moje płatności za wnioski
 11. Dostęp do rejestrów publicznych
 12. Szkolenia i egzaminy
 13. Zgłaszanie problemów działania systemu
 14. Poprawianie wniosków
 15. Dosyłanie dokumentów w sprawie
 16. Wirtualny doradca w Podsystemie Klienta
 17. Korzystanie z aplikacji mobilnej

CERTYFIKACJA TECHNIKA (składanie wniosków)

 1. Złożenie wniosku - Rejestracja na egzamin
 2. Wniosek o wydanie certyfikatu technika
 3. Okresowe oświadczenia o niekaralności
 4. Zaświadczenie o ukończeniu okresowego szkolenia

CERTYFIKACJA WARSZTATU (składanie wniosków)

 1. Wniosek o wydanie lub zmianę zezwolenia
 2. Aktualizacja wykazu wyposażenia
 3. Aktualizacja ewidencji zgłoszonych techników
 4. Certyfikacja warsztatu - Zawieszenie działalności
 5. Certyfikacja warsztatu - Wznowienie działalności
 6. Certyfikacja warsztatu - Zakończenie działalności
 7. Certyfikacja warsztatu - Cofnięcie zezwolenia
 8. Certyfikacja warsztatu - Aktualizacja danych

CERTYFIKACJA PODMIOTU SZKOLĄCEGO (składanie wniosków)

 1. Wniosek o wydanie certyfikatu dla podmiotu szkolącego
 2. Szkolenia dla kandydatów dla techników
 3. Certyfikacja podmiotu szkolącego - Aktualizacja wyposażenia
 4. Certyfikacja podmiotu szkolącego - Aktualizacja wykładowców
 5. Certyfikacja podmiotu szkolącego - Aktualizacja danych

CERTYFIKACJA TACHOGRAFU (składanie wniosków)

 1. Wniosek o wydanie świadectwa homologacji typu
 2. Wniosek o wydanie świadectwa funkcjonalności
 3. Certyfikacja tachografu - Aktualizacja danych

INNE WNIOSKI (składanie wniosków)

 1. Pismo ogólne
 2. Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji podmiotów prowadzących warsztat
do góry