Nawigacja

Aktualności

Funkcjonalności Systemu TRANS-TACHO

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Trwające obecnie prace nad IV prototypem Systemu TRANS-TACHO pozwalają nam na wstępne zaprezentowanie systemu/aplikacji, która umożliwi załatwienie sprawy urzędowej „bez wychodzenia z domu”.

System TRANS-TACHO będzie przyjmował wnioski/zgłoszenia w trybie ciągłym 24 h, przez siedem dni w tygodniu.

Funkcjonalności systemu będą dostosowane do zakresu działalności użytkowników, wśród których przede wszystkim wymienić należy:

 1. podmioty prowadzące warsztat tachografów,
 2. techników warsztatów,
 3. podmioty szkolące techników tachografów,
 4. producentów tachografów (oraz elementów składowych tachografów),
 5. podmiot wydający karty (PWPW S.A.),
 6. Ministerstwo Infrastruktury,
 7. Ministerstwo Finansów,
 8. Krajową Administrację Skarbową,
 9. Straż Graniczną,
 10. Policję,
 11. Inspekcję Pracy,
 12. Inspekcję drogową (GITD i WITD).

Jednym z kluczowych usprawnień w ramach Systemu TRANS-TACHO będzie m.in. weryfikacja informacji między GUM a PWPW S.A.

Użytkownicy niezalogowani będą mieli dostęp do:

Obrazek informacyjny z wyszczególnionymi usługami: rejstrów publicznych, opisów procesów, komunikatów Prezesa GUM, lokalizacji warsztatów tachografów, wykazu podmiotów szkolących

Użytkownicy zalogowani zgodnie z zakresem działalności uzyskają dostęp do e-usług i funkcjonalności umożliwiających:

Dwa niebieskie obrazki z wyszczególnionymi pod spodem usługami. Pod pierwszym E-usługi: certyfikację: technika, podmiotu prowadzącego warsztat, podmiotu szkolącego, tachografu. Pod drugim obrazkiem wymienione funkcjonalności: dostęp 24/7, podgląd stanu procedowania sprawy, otrzymanie powiadomień dotyczących np. konieczności poprawy/uzupełnienia formularza lub złożenia oświadczenia, otrzymanie powiadomień o zbliżających się terminach, szybkie płatności on-line za wydanie decyzji lub opłatę za egzamin, podgląd spraw, dostęp do wydanych decyzji, dostęp do ewidencji podmiotów.

Użytkownicy, zgodnie z zakresem swojej działalności znajdą w Systemie formularze (wzory) niezbędnych wniosków oraz oświadczeń , które muszą złożyć. Ponadto System umożliwi zapisanie się na egzamin, jak i przypomni o jego zbliżającym się terminie.

do góry