Nawigacja

Aktualności

Zawarto umowy z Wykonawcą Systemu TRANS–TACHO oraz Inżynierem Kontraktu

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

21 czerwca 2022 r., w ramach kolejnych działań wynikających z realizacji harmonogramu projektu TRANS-TACHO, została podpisana umowa z konsorcjum COMARCH Polska S.A oraz COMARCH S.A, Wykonawcą Systemu TRANS-TACHO.

logotypy uczestników projektu: Funduszy Europejskich, Rzeczpospolitej Polskiej (flaga biało-czerwona) i Unii Europejskiej (niebieska flaga z gwiazdami)

Przedmiotem Umowy jest zbudowanie i wdrożenie systemu informatycznego służącego stworzeniu środowiska cyfrowego dla realizacji usług publicznych i zadań Głównego Urzędu Miar w sprawach tachografów – „TRANS-TACHO”.

Projekt „TRANS-TACHO” przewiduje wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego, służącego stworzeniu środowiska cyfrowego dla realizacji usług publicznych i zadań Głównego Urzędu Miar w sprawach tachografów, świadczonych obecnie drogą tradycyjną.

Docelowy system informatyczny TRANS-TACHO pozwoli zdalnie obsługiwać klientów GUM w zakresie tachografów. TRANS-TACHO zapewni świadczenie e-usług wraz z wieloma funkcjonalnościami ułatwiającymi prowadzenie warsztatów tachografów, szkolenie techników warsztatów, wykonywanie zawodu technika warsztatu, czy wprowadzanie na rynek UE tachografów. Projekt zakłada wdrożenie czterech (4) e-usług (Usługi certyfikacji technika, Usługi certyfikacji podmiotu prowadzącego warsztat tachografów, Usługi certyfikacji podmiotu szkolącego, Usługi certyfikacji tachografu), które obejmują kompleksową obsługę klientów w sprawach tachografów. Każdej usłudze przypisane zostały zdefiniowane procesy i funkcjonalności. Podstawowym założeniem projektu jest maksymalnie możliwa automatyzacja i personifikacja usług (indywidualne konta klientów).

Prace podzielone są na Etapy:

Etap I: Analiza Przedwdrożeniowa,         

Etap II: Budowa i wdrożenie,       

Etap III: Testy,    

Etap IV: Szkolenia,            

Etap V: Przygotowanie Startu Produkcyjnego Systemu, 

Etap VI: Stabilizacja Systemu,

Etap VII: Serwis Utrzymaniowy.

1 lipca 2022 r., w ramach działań wynikających z realizacji harmonogramu projektu TRANS-TACHO, została podpisana umowa z firmą Econe Consulting Sp. z o.o., świadczącą usługę Inżyniera Kontraktu.

Świadczona przez Inżyniera Kontraktu usługa ma na celu zapewnienie uruchomienia wszystkich produktów Projektu, realizacji wszystkich zadań w Projekcie oraz osiągnięcia celów Projektu, tj.:

  • Cel nr 1: Usprawnienie prowadzenia działalności gospodarczej oraz wykonywania zawodu regulowanego w obszarze tachografów przez wprowadzenie czterech (4) elektronicznych usług publicznych A2B i A2C, przyczyniając się do zmniejszenia formalności po stronie interesariuszy.
  • Cel nr 2: Wzmocnienie systemu nadzoru nad systemem tachografów poprzez wdrożenie adekwatnych rozwiązań informatycznych przyczyniające się do zwiększenia bezpieczeństwa transportu drogowego.

Podstawowym zadaniem Inżyniera Kontraktu jest nadzór techniczny i merytoryczny nad realizacją Projektu i sporządzoną przez Wykonawcę Systemu dokumentacją oraz ma umożliwić skuteczne zarządzanie całym Projektem.

do góry