Nawigacja

Archiwum EMPIR

Archiwum EMPIR

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Kalendarium programu EMPIR w 2016 r.

13 stycznia

Ogłoszenie wyników wezwań HLT, SIB, NRM, RPT, SIP 2015 (Zdrowie, Jednostki Miar, Wsparcie Normalizacji, Budowa Potencjału Badawczego, Wsparcie dla Wdrożeń)

18 stycznia – 29 lutego

Zgłaszanie pomysłów badawczych do wezwań 2016: ENG, ENV, NRM, RPT (Energia, Środowisko, Wsparcie Normalizacji, Budowa Potencjału Badawczego)

16 czerwca - 30 września

Zgłaszanie projektów badawczych do wezwań 2016: ENG, ENV, NRM, RPT (Energia, Środowisko, Wsparcie Normalizacji, Budowa Potencjału Badawczego)

koniec czerwca - początek lipca (BEV Wiedeń, PTB Berlin, LNE Paryż, NPL Teddington)

Spotkania uzgodnieniowe potencjalnych partnerów przyszłych konsorcjów projektowych

26 lipca
– 26 września

Zgłaszanie projektów badawczych do wezwania 2016 SIP (Wsparcie dla Wdrożeń)

II poł. listopada

Konferencja przeglądowa (ocena punktowa) dla zgłoszonych projektów ze wszystkich wezwań 2016

początek grudnia

Posiedzenie Komitetu EMPIR (wstępne zatwierdzenie listy projektów uzyskujących finansowanie w puli wezwań 2016)

listopad - grudzień

Warsztaty i spotkania (pre-partnering meetings) zainteresowanych wstępnym formułowaniem pomysłów badawczych do wezwań 2017

Rejestracja do bazy ekspertów EURAMET

Wezwanie EMPIR 2014 - "Wsparcie dla oddziaływania"

Pierwsze wezwanie programu EMPIR - Etap I

Etap II

Ważne daty dla programu EMPIR - kalendarium 2015

Akty prawne zatwierdzone przez Radę Unii Europejskiej otwierające ścieżkę do realizacji programu EMPIR

do góry