Nawigacja

Pracownie

Pracownia Analizatorów Wydechu

Autor : Jolanta Wasilewska
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Zadania

 • Koordynowanie zadań w obszarze badań i współpracy naukowej,
 • współpraca z międzynarodowymi organizacjami metrologicznymi oraz krajowymi instytutami metrologicznymi innych państw,
 • reprezentowanie Samodzielnego Laboratorium Masy na zewnątrz w zakresie ww. zadań,
 • utrzymywanie i doskonalenie wzorców jednostki miary oraz zapewnienie ich powiązania z wzorcami innych państw poprzez udział w porównaniach międzynarodowych,
 • prowadzenie krajowych porównań międzylaboratoryjnych w roli laboratorium odniesienia,
 • przekazywanie jednostki miary z zachowaniem spójności pomiarowej,
 • doskonalenie i utrzymywanie systemu jakości,
 • koordynowanie zadań o charakterze kluczowym i strategicznym (np. redefinicja, HS-WIM), które wymagają zaangażowania wszystkich zasobów Samodzielnego Laboratorium Masy,
 • prowadzenia prac badawczo rozwojowych w dziedzinie analizatorów wydechu,
 • wzorcowanie przyrządów: analizatorów wydechu,
 • transfer wiedzy w dziedzinie analizatorów wydechów,
 • wspieranie i rozwój sektora przemysłowego w obszarze analizatorów wydechu.

Stanowiska pomiarowe

Kontakt do Pracowni

 

do góry