Nawigacja

Pracownie

Pracownia Gęstości i Lepkości

Autor : Elżbieta Lenard
Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Zadania

Gęstość

 • Utrzymywanie i doskonalenie państwowego wzorca jednostki miary gęstości oraz zapewnienie jego powiązania z wzorcami innych państw poprzez udział w porównaniach międzynarodowych,
 • przekazywanie jednostki miary gęstości z zachowaniem spójności pomiarowej,
 • wzorcowanie przyrządów do pomiaru gęstości,
 • wytwarzanie certyfikowanych materiałów odniesienia – wzorców gęstości i napięcia powierzchniowego,
 • współpraca z międzynarodowymi organizacjami metrologicznymi oraz krajowymi instytutami metrologicznymi innych państw.

Porównania międzynarodowe

 • EUROMET 627 „Pomiary gęstości cieczy".
 • EUROMET 702 „Wzorcowanie areometrów szklanych metodą ważenia hydrostatycznego”.
 • EURAMET 1019 „Pomiary gęstości cieczy".
 • EURAMET 1031 „Pomiary gęstości ciał stałych".
 • CCM.D-K4 „Areometry”
 • EURAMET 1190 „Wzorcowanie areometrów w kilku temperaturach”
 • EURAMET 1240 „Wzorcowanie gęstościomierzy oscylacyjnych
 • EURAMET 1109 Peer-review of QMSs
 • EURAMET 1297 „Wzorcowanie piknometru szklanego”

Lepkość

 • Odtwarzanie i przekazywanie jednostki miary lepkości z zachowaniem spójności pomiarowej,
 • zapewnienie powiązania wzorca odniesienia jednostki miary lepkości z wzorcami innych państw i z wzorcami międzynarodowymi poprzez udział w porównaniach międzynarodowych,
 • utrzymywanie i doskonalenie wzorca jednostki miary lepkości,
 • wytwarzanie certyfikowanych materiałów odniesienia – wzorców lepkości,
 • wzorcowanie przyrządów do pomiaru lepkości.

Porównania międzynarodowe

 • ASTM (American Society for Testing and Material) D.02.07.A,
 • EUROMET M.V-K3 (415) „Pomiary lepkości ciekłych wzorców lepkości, lepkość kinematyczna: 5000 mm2/s w temperaturze 20 °C, 40 °C i 80 °C; 500000 mm2/s w temperaturze 20 °C, 25 °C i 40 °C",
 • CCM.V.-K1.A „Pomiar lepkości ciekłego wzorca A lepkości, lepkość kinematyczna: 10 mm2/s w temperaturze 20 °C",
 • CCM.V.-K1.B1 " Pomiar lepkości ciekłego wzorca B1, lepkość kinematyczna: 1300 mm2/s w temperaturze 20 °C",
 • CCM.V.-K1.B2 „Pomiar lepkości ciekłego wzorca B2, lepkość kinematyczna: 400 mm2/s w temperaturze 40 °C",
 • CCM.V.-K1.C „Pomiar lepkości ciekłego wzorca C, lepkość kinematyczna: 40000 mm2/s w temperaturze 20 °C".

Stanowiska pomiarowe

Kontakt do Pracowni

do góry