Nawigacja

Departamenty i biura

Departamenty i biura

Opublikowane przez : Adam Żeberkiewicz

Departament Certyfikacji

Dyrektor Paulina Olszewska

tel. 22 581 93 93; e-mail: dc@gum.gov.pl

Wydział Certyfikacji Wyrobów

Naczelnik: Michał Siarkiewcz
tel. 22 581 90 13; e-mail: michal.siarkiewicz@gum.gov.pl

Wydział Działalności Regulowanej

Naczelnik: Monika Oryga
tel. 22 581 90 31; e-mail: monika.oryga@gum.gov.pl

Wydział Oceny Zgodności

Naczelnik: Agnieszka Hys
tel. 22 581 93 60; e-mail: agnieszka.hys@gum.gov.pl

Departament Innowacji i Rozwoju

Dyrektor Andrzej Kurkiewicz

tel. 22 581 90 02; e-mail: andrzej.kurkiewicz@gum.gov.pl

Z-ca Dyrektora Katarzyna Borowicz

tel. 22 581 90 02; e-mail: katarzyna.borowicz@gum.gov.pl

Samodzielne Stanowisko Pracy - Rzecznik Prasowy Urzędu

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Rozwoju Nowych Technologii

Tomasz Nowak
e-mail: tomasz.nowak@gum.gov.pl

Wydział ds. Realizacji Projektu ŚKLGUM

tel. 22 581 90 02; e-mail: dir@gum.gov.pl

Wydział Obsługi Finansowej Projektów 

Naczelnik: Emilia Dybowska
tel. 22 581 93 76; e-mail: emilia.dybowska@gum.gov.pl

Wydział Obsługi Administracyjnej Projektów

tel. 22 581 90 02; e-mail: dir@gum.gov.pl

Wydział Promocji

Naczelnik: Aneta Śliwińska
tel. 22 581 93 76; e-mail: aneta.sliwinska@gum.gov.pl

Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej

Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym

Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Programowania 

Departament Współpracy Międzynarodowej i Analiz

Dyrektor Zbigniew Ramotowski

tel. 22 581 95 31; e-mail: dwm@gum.gov.pl

Wydział Analiz i Metrologii Ogólnej

Naczelnik Elżbieta Michniewicz
tel. 22 581 90 80; e-mail: elzbieta.michniewicz@gum.gov.pl

Wydział Informacji Publicznej

Naczelnik Agnieszka Goszczyńska
tel. 22 581 95 18; e-mail: agnieszka.goszczynska@gum.gov.pl

Wydział Współpracy Międzynarodowej

Naczelnik Marcin Mikiel
tel. 22 581 90 55; e-mail: marcin.mikiel@gum.gov.pl

Departament Nadzoru i Kontroli

Dyrektor Aleksandra Lewicka

tel.: 22 581 95 48, e-mail: dnk@gum.gov.pl

Wydział Nadzoru

Naczelnik Michał Kolczyński
tel. 22 581 91 60; e-mail: michal.kolczynski@gum.gov.pl

Wydział Kontroli

Naczelnik: Marta Woźniak
tel.: tel. 22 581 93 85; e-mail: marta.wozniak@gum.gov.pl

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kontroli Wewnętrznej

Małgorzata Piechotka
tel.: 22 581 91 74; e-mail: malgorzata.piechotka@gum.gov.pl

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Audytu Wewnętrznego

Jarosław Niewiński
tel. 22 581 93 33; e-mail: jaroslaw.niewinski@gum.gov.pl

Biuro Dyrektora Generalnego

Dyrektor Tomasz Borkowski

tel.: 22 581 93 49; e-mail: bdg@gum.gov.pl

Z-ca Dyrektora

Małgorzata Brzozowska-Kruczek
tel. 22 581 91 01; e-mail: malgorzata.brzozowska@gum.gov.pl

Z-ca Dyrektora

Anna Misterkiewicz
tel. 22 581 93 91; e-mail: anna.misterkiewicz@gum.gov.pl

Wydział Administracyjny

Naczelnik Waldemar Senftleben
tel. 22 581 94 00; e-mail: waldemar.senftleben@gum.gov.pl

Wydział Informatyki

Naczelnik Jacek Jurys
tel. 22 581 95 30; e-mail: jacek.jurys@gum.gov.pl

Wydział Kadr i Rozwoju Zawodowego

Naczelnik Bartłomiej Ilasz
tel. 22 581 93 43; e-mail: bartlomiej.ilasz@gum.gov.pl

Wydział Księgowości i Finansów

Wydział Planowania i Budżetu

Naczelnik Małgorzata Podsiadły
tel. 22 581 90 11; e-mail: malgorzata.podsiadly@gum.gov.pl

Wydział Prawno-Legislacyjny

Naczelnik: Ewelina Książek
e-mail: ewelina.ksiązek@gum.gov.pl

Wydział ds. Systemu Zarządzania i Bezpieczeństwa

Naczelnik Kinga Kozłowska
tel. 22 581 94 16; e-mail: kinga.kozlowska@gum.gov.pl

Wydział Zamówień Publicznych

Naczelnik Magdalena Bławdziewicz-Odolińska
tel. 22 581 91 05; e-mail: magdalena.odolinska@gum.gov.pl

Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Kancelaryjnej

Anna Nowak
tel. 22 581 94 70; e-mail: anna.nowak@gum.gov.pl

do góry